Bor Sojar Voglar v plesnem elementu (foto: Žiga Zupančič)