Zgodovinski dogodek za balet. Triletni dodiplomski visokošolski strokovni študij.

Skok k baletni izobrazbi

Akademija za ples Ljubljana, ki se je pridružila Alma Mater Europaea – ECM, je dobila od Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) reakreditacijo za prihodnjih sedem let ter razširjeno akreditacijo za izvajanje smeri balet na študijskem programu 1. bolonjske stopnje Ples, koreografija. Vpis študentov v novem študijskem letu na Akademijo za ples že poteka, tudi za balet. Akreditacija je pridobljena za Maribor in Ljubljano. Slovenija je bila do zdaj edina država v Evropi, ki ni imela plesne in baletne umetnosti na visokošolski ravni, zato so morali naši plesalci pridobiti izobrazbo na tujih akademijah. V sodelovanju z uglednimi umetniškimi ustanovami v svetu in iz sosednjih držav bodo na študij baleta vključeni v pedagoški proces najuglednejši domači in tuji plesni pedagogi in umetniki. Študentje Akademije za ples pa bodo imeli možnost mednarodne izmenjave, kjer bodo pridobili najboljše izkušnje.

Pridobitev akademskega znanja za baletne plesalce je tu …

"Širitev študijskega programa Ples, koreografija z vzpostavitvijo smeri balet, triletnega dodiplomskega visokošolskega strokovnega študija, je zgodovinski dogodek za umetnost baleta v Republiki Sloveniji, saj smo prvič v Sloveniji dobili akreditacijo baletne umetnosti na visokošolski stopnji. V Ljubljani in Mariboru v narodnih gledališčih delujeta zelo profesionalizirani mednarodno priznani baletni ustanovi. Imamo tudi dve srednji šoli baleta v Ljubljani in Mariboru. Vendar pa je do nedavno bila baletna umetnost edina umetniška veja, ki v izobraževalnem sistemu  ni imela vertikale in možnosti nadaljevanja v visokošolskem izobraževanju, kot je to pri likovni, glasbeni in igralski umetnosti. Najvišja stopnja izobrazbe do zdaj je bila dvoletna višja baletna šola na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani," je poudaril prof. dr. Ludvik Toplak, predsednik Alma Mater Europaea – ECM, ki se je zahvalil gospodu Danilu Roškerju, direktorju SNG Maribor, in gospe Heleni Meško, direktorici Konservatorija za glasbo in balet Maribor, za dosedanje in intenzivno prihodnje sodelovanje z Akademijo za ples. Med gosti na novinarski konferenci pa je bil tudi doc. dr. Svebor Sečak, nacionalni prvak baleta Hrvaškega narodnega gledališča Zagreb, ki bo prav tako intenzivno sodeloval z Akademijo za ples.
Na študij se bodo lahko vpisali študentje, ki so končali srednjo šolo in ustrezno raven izobraževanja baletnega plesa, imajo koreografske in / ali izkušnje poučevanja na področju klasičnega baleta. Glede na to, da je to strokovni študijski program, je poudarek na pridobivanju znanj in praktičnih spretnosti, potrebnih za visoko kakovostno, varno in metodično poučevanja baleta v formalnem in neformalnem izobraževanju, kot tudi na dodatno praktično-plesnem, teoretičnem in interdisciplinarnem delu, ki bo zagotovil vpogled v vsebinske in z njimi povezana znanstvena področja glede na afinitete študentov.
… ideja Tomaža Ambroža, ustanovitelja Akademije za ples, se nadaljuje. Zdaj tudi študij za baletne plesalce. Na fotografiji Nina Noč, članica ljubljanskega baleta. (Foto: Darja Štravs Tisu) …

Nosilci glavnih metodoloških predmetov po metodologiji A. Vaganova bodo slovenski strokovnjaki, ki so sami pripravljeni za nadaljnji razvoj in praktično uporabo znanj. V interesu akademske strogosti, pomembnosti in aktualnosti študija, bodo gostujoči predavatelji iz svetovno znanih institucij, kot so Madžarska plesna akademija in ruska akademska institucija Vaganova iz St. Peterburga ter priznanih umetnikov iz prakse, organizirali seminarje, delavnice in intenzivna predavanja. Pedagoška in scenska praksa bo potekala v sodelovanju s SNG Maribor in šolo baleta na Konservatoriju za glasbo in balet v Mariboru. Generične pedagoško-psihološke, kineziološke in kontekstualne splošne vsebine bodo študenti poslušali pri skupnih predmetih z drugimi študenti Akademije za ples. Da bi razširili svoje plesne sposobnosti, bodo študentje lahko izbrali izbirne predmete s področij sodobnega in jazz plesa.
… baletni ansambel SNG Opera in balet Maribor … (foto: SNG Maribor)
Po končani diplomi bodo diplomanti študija baleta imeli možnost še naprej delati kot baletni umetniki, pedagogi in baletni repetitorji v gledališčih, učitelji v umetniških šolah baleta in sodobnega plesa ali učitelji baleta pri izbirnih vsebinah ali rekreacijskih in prostočasnih dejavnosti v osnovnih in srednjih šolah, vrtcih in v neformalnem izobraževanju. Pridobljena diploma pa jim omogoča, da postanejo tudi organizatorji in promotorji plesa, plesni neodvisni raziskovalci in kritiki, kar bo omogočilo nadaljnji razvoj baleta v Republiki Sloveniji. (je sporočila Katarina Pernat, vodja oddelka za komuniciranje in marketing na Alma Mater Europaea)

View Gallery 5 Photos