Oba naša para je spremljala trenerka in pedagoginja ter sodnica Barbara Nagode Ambrož.