Vodlan, Padjan, Potočar, Sila, Arko, Keranovič in Kranjac zahtevajo poštene volitve

Člana Iniciativnega odbora za spremembe PZS Karmen Arko in Aleš Sila.

"Predsedstvo PZS se je na svoji zadnji seji 1. februarja 2013 nestrpno odzvalo na kandidature članov Iniciativnega odbora za izboljšanje pogojev dela plesalcev in plesnih klubov. Kot je razvidno iz zapisnika omenjene seje, iniciativnemu odboru neupravičeno očita volilno kampanjo, v kateri naj bi z neresničnimi ali potvorjenimi navedbami sistematično blatil PZS kot organizacijo tako na socialnih omrežjih kot tudi v sredstvih javnega obveščanja, v odnosu do članic PZS, ki jih želi pridobiti kot svojo volilno bazo, pa tudi v organih institucij, s katerimi PZS in njene članice sodelujejo ali pa je od dobrega sodelovanja z njimi PZS celo močno finančno odvisna, kot na primer OKS, Fundacija za šport in MIZKŠ, Športna zveza Ljubljane. Takšne pavšalne, neutemeljene in neupravičene obtožbe predsedstva PZS v iniciativnem odboru ostro zavračamo. Dejstvo namreč je, da smo vsi člani in članice iniciativnega odbora (razen ene članice) vložili kandidature za funkcije in mesta v organih PZS ter njenih sekcijah, vendar ne vodimo posebne volilne kampanje.

Nekdanja predsednica Plesne zveze Meta Zagorc in aktualni predsednik Drago Šulek sta med najbolj vnetimi zagovorniki, da se na Plesni zvezi ne bi nič spremenilo.
Podpiramo kandidaturo tako Smiljana Mekicarja, kandidata za funkcijo predsednika PZS, kot tudi kandidature članov iniciativnega odbora in druge kandidate, ki niso člani iniciativnega odbora (nekateri med njimi so tudi člani sedanjega vodstva PZS), vendar menimo, da bi s svojim delom lahko prispevali k izboljšanju pogojev za delovanje plesnih klubov znotraj PZS. V iniciativnem odboru si želimo le, da bi se kandidati za vodstvene funkcije tako v organih PZS kot v njenih sekcijah lahko pošteno, demokratično in brez vnaprejšnjih diskvalifikacij soočili izključno s programi.
Smiljan Mekicar je edini protikandidat Dragu Šuleku za predsednika Plesne zveze Slovenije.
To je tista stvarna podlaga, na osnovi katere se bodo članice PZS lahko odločale za kandidate, ki bodo lahko izpolnili njihova pričakovanja ter pričakovanja vseh slovenskih plesalk in plesalcev. Da pa bi se lahko seznanili s posameznimi programi, morajo biti ti javno dostopni prav vsem članicam PZS in njihovemu članstvu. Temu je bil tudi namen oblikovanja Facebook profila, ki je v prvi vrsti namenjen predstavitvam programov in nikakor ni prostor za obračunavanja s komerkoli. To je na žalost, ob popolni odsotnosti transparentnega notranjega komuniciranja v PZS, tudi edini komunikacijski kanal, na katerem se lahko članicam in najširši plesni srenji predstavijo kandidati in njihovi programi. Naše dosedanje delo je naša volilna kampanja in tudi članom predsedstva povemo, da so za ustanavljanje delovnih skupin in PR imeli v vseh teh desetletjih vodstva PZS dovolj časa in priložnosti za resnično promocijo PZS.
Silvestra Perčič iz kluba Kazina je bila pobudnica ustanovitve delovne skupine, ki bi poskrbela za primerno (beri prirejeno) informiranje medijev o delovanju Zveze.
Sklep predsedstva, številka 28.6.1., z dne 1. februarja 2013, da se ustanovi delovno skupino in po potrebi najame ustrezno strokovno pomoč za pripravo in izvedbo PR ter drugih potrebnih aktivnosti za ustrezno informiranje notranje in zunanje javnosti o dejanskih doseženih rezultatih in delovanju Plesne zveze Slovenije v preteklosti in danes, razumemo kot ukrep za promocijo sedanjega vodstva, ki se mu izteka mandat oziroma plačevanje lastne volilne kampanje. Predlagamo, da se ta denar zveze, raje porabi za boljše pogoje dela plesalcev in plesnih klubov. Proti takšnemu sklepu odločno protestiramo in zahtevamo takojšen preklic. Spoštovano predsedstvo PZS naprošamo, da se sprijazni z dejstvom, da smo še drugi kandidati, ki želimo aktivneje sodelovati pri vodenju PZS, ter da omogoči poštene in enakopravne volitve vsem zainteresiranim!" (odgovarja Iniciativni odbor za izboljšanje pogojev dela plesalcev in plesnih klubov  v sestavi Zdenko Potočar, Karmen Arko, Aleš Sila, Dunja Kranjac, Donald Keranovič, Dušan Vodlan, Branko Padjan na zapisnik in sklep predsedstva PZS z dne 1. februarja 2013)

View Gallery 4 Photos