Tomaž Rode

Please select a featured image for your post

“Nekatera javno izražena deplasirana mnenja vodje ljubljanskega baleta, Jaša  Otrina, o vrednotah preteklosti slovenske baletne umetnosti in njih ustvarjalcih, so najverjetneje dokaz prevelikega nepoznavanja in nespoštovanja 90-letne zgodovine slovenskega baleta ter hkrati nerazumevanje poslanstev Javnega zavoda SNG Opera in balet Ljubljana, ki so nadvse jasno zapisana v Ustanovitvenem aktu zavoda. To si morda lahko razlagamo z njegovim dolgoletnim bivanjem v tujini, kjer s slovenskim ali bolje ljubljanskim baletom, kot lahko predvidevamo, ni imel kaj dosti stika!? Ob tem bi bilo dobro tako za ansambel kot za posamezne plesalce, hkrati pa seveda tudi za slovensko baletno umetnost dobro razmisliti o aksiomu baletnega gledališča, in sicer, da je vodja baleta zaradi ansambla in ne ansambel v službi vodje baleta! Pri tem pa je nujno začeti spoštovati baletnega umetnika, ki je prispeval in prispeva deleč k slovenski baletni umetnosti. Za razliko pa je Edward Clug, vodja baleta SNG Maribor, izpostavljeno problematiko sprejel z razumevanjem, na idejo o vsakoletni dodatni uprizoritvi slovenskega koreografskega dela, izmenično med že narejeno in novo koreografijo pa se je odzval z besedami: »Le kdo bo skrbel za našo preteklost, če ne mi sami?« Ko bi le vsi razmišljali na tak način!” ( predsednik Društva baletnih umetnikov Slovenije Tomaž Rode v uvodniku društvenega glasila sistematično napada in ruši  Jaša Otrina, v.d. umetniškega  vodjo ljubljanskega baleta, potem, ko mu le ta ni podaljšal honorarne pogodbe)