Tiberiu Marta se poleg plesa ukvarja še s fotografijo.