Tanja Verglez. Prejemnica listine Mete Vidmar.

Tanja Verglez vidi neizčrpne možnosti uporabe sodobnega plesa znotraj vrtcev in šol. (Foto: U. L.)

Verjamem, da sodobni ples zaradi svojih načel in izhodišč zlahka najde pomembno mesto med gibalnimi dejavnostmi v zgodnjem otroštvu, ki celostno zaobjamejo, podpirajo in spodbujajo otrokov razvoj. Pri svojem delu z otroki namreč opažam, da se le-ti počutijo udobno v neverbalni govorici ustvarjalnega giba, ki spodbuja odnos med mišljenjem, delovanjem, čustvi in občutki. To ustvari otrokom v skupini tudi občutek varnosti, kar jih motivira k nadaljnjemu odkrivanju možnosti sodobne plesne izraznosti. Tako je koreografija, plesna miniatura ali celovečerna predstava zame le rezultat raziskovalnega procesa, znotraj katerega so otroci soustvarjalci gibalnega materiala, pomagajo osmisliti koreografsko idejo, ob tem pa se na njim primeren način seznanjajo z elementi sodobnega plesa.

… (foto: Urška Lukovnjak)
Prejem listine Mete Vidmar, posebnega priznanja Javnega sklada kulturnih dejavnosti za področje plesne dejavnosti, skromno dojemam kot potrditev svojega dosedanjega raziskovalnega, strokovnega, pedagoškega in mentorskega dela z mladimi plesalci v Plesni izbi Maribor. Predstavlja pa mi seveda tudi močno spodbudo za naprej.
… predstava Ljubi kruhek … (foto: Saša Huzjak)
Ostajam plesna pedagoginja in mentorica, vpeta v redno kontinuirano celoletno plesno izobraževanje v Plesni izbi. Tudi v tem šolskem letu 2016/17 iz plesnih dvoran prenašamo na odre plesne miniature in celovečerne predstave. Sem ponosna mentorica mladim deset in enajst let starim plesalkam, solistkam, ki pogumno stopajo na pot lastnega sodobno-plesnega snovanja v okviru državnega tekmovanja mladih plesnih ustvarjalcev Opus 1, v domeni JSKD. Zdaj spomladi se več skupin mojih malih plesalcev, starih od 5 do 9 let, pripravlja na območno plesno revijo (JSKD, območna izpostava Maribor), upajoč seveda tudi na izbor za regijsko in državno revijo. In tukaj bo že junijska svečana proslava in produkcija Plesne izbe v okviru 30. obletnice celoletnega izobraževanja v Mariboru ter s tem povezanimi plesnimi dogodki.
Kot diplomirana vzgojiteljica tudi vidim neizčrpne možnosti uporabe sodobnega plesa in ustvarjalnega giba znotraj kurikuluma vrtcev in šol. Le-to je po mojih dosedanjih izkušnjah in opažanjih vsaj na štajerskem področju vse prepogosto prepuščeno osebni afiniteti redkih vzgojiteljev in učiteljev, ne pa posebni viziji in prepoznavanju interdisciplinarnosti sodobnega plesa in ustvarjalnega giba v zgodnjem in srednjem otroštvu. Vzroke za to bi seveda lahko iskali na več področjih. Morda je med vzroki tudi dejstvo, da je področje sodobne plesne umetnosti v slovenski izobraževalni sistem vstopilo med zadnjimi in vsaj še do danes ni institucionalizirano do takšne mere, da bi zavzemalo enakovreden položaj kot npr. glasbena in likovna umetnost. Pa to ni kritika – je le prepoznavanje tega, da sodobni ples in ustvarjalni gib še rasteta ter imata potencial vključevanja v nove sodobne koncepte poučevanja. (je Tanja Verglez za naš portal komentirala prejetje priznanja listine Mete Vidmar. Čestita tudi ekipa našega portala.)