Stari gardi na Plesni zvezi se majejo stolčki. Akcija iniciativnega odbora

"Spoštovani, obveščamo plesne klube, članice PZS, da smo bili predstavniki plesnih klubov na skupščini PZS pri prizadevanjih za spremembo (1. odstavka, 23. člena) Statuta PZS, preglasovani. S spremembo smo želeli doseči, da se sporni člen uskladi z veljavno zakonodajo (Zakon o društvih) in omogoči enakopravnost med članicami. Za naš predlog je glasovalo 24 glasov članic, proti spremembi pa je bilo 35 glasov članic. Kar 8 glasov proti našemu predlogu je bilo podanih s strani dveh strokovnih združenj ZPSS in ZPVUTS (sodniki in trenerji, v njihovem imenu dr. Meta Zagorc in g. Miha Lampič). To samo še potrjuje, da moramo tako ali drugače doseči, da se podrejeni položaj članic spremeni v enakovrednega. Izglasovan je bil predlog predsedstva PZS, da skupščina zadolži predsedstvo k imenovanju delovne skupine za pripravo predloga sprememb statuta PZS, v katero bo vključen tudi predstavnik PK Jasmin ali PK Novo mesto. Naloga delovne skupine bo priprava sprememb in dopolnitev statuta, ki jih bodo narekovali zaključki iz razprave na skupščini, ter spremenjene okoliščine, do katerih je na področju športa v letu 2012 že prišlo (novo ministrstvo MIZKŠ) in do katerih bo predvidoma še prišlo (predvidene so spremembe zakona o športu in spremembe pravil OKS‐Združenja športnih zvez Slovenije). V kolikor se bo s strani predsedstva PZS pokazala kooperativnost, bomo z veseljem sodelovali. Kljub vsemu pa ne bomo čakali na komisijo. Vzporedno bomo v okviru zakonskih možnosti peljali postopek ugotavljanja skladnosti našega statut z veljavnimi zakonskimi akti. Vsem klubom in društvom, ki nas podpirate pri poskusu uvajanja sprememb delovanja PZS, se zahvaljujemo in prosimo za pomoč ter podporo tudi v nadaljevanju. Vse klube in članice, ki še niste pristopili, pa prosimo, da nas kontaktirate in se vključite v naša prizadevanja. Samo skupaj bomo uspešni! (poziva članice Plesne zveze Slovenije Iniciativni odbor za izboljšanje pogojev dela plesnih klubov v Sloveniji v sestavi Zdenko Potočar, Karmen Arko, Aleš Sila in Donald Keranovič, potem ko so bili na skupščini ponovno preglasovani) In dodaja naslednji poziv Hermanu Tomažiču, predsedniku sekcije za STA in LA plese: Spoštovani predsednik sekcije g. Herman Tomažič, člani izvršnega odbora sekcije, od zbora sekcije za ST in LA plese na katerem so bili potrjeni sklepi, ki za članice nosijo organizacijske in finančne spremembe, je minilo 75 dni. Prosim, da nam poročate o aktivnostih in ukrepih za uresničitev naslednjih sklepov:
– SKLEP (12): – rešitev, ki bo vrnila financiranje tekmovanj v okvir, ki je veljal v letu 2011,
– izvajanje kontrol poročil s tekmovanj,
– SKLEP (06): – obrazložitev postavke v finančnem planu PRIHODKI/LASTNA SREDSTVA/Drugo,
– SKLEP (11): – izvajanje monitoringa sodniških odločitev,
– SKLEP (13): – žrebanje sodnikov tekmovanj SLP (KV, KVR, DP) in objava seznama za 6 mesecev v naprej
– analiza sojenja na tekmovanjih,
– uvedba javnega sojenja v finalih KVR in DP,
– SKLEP (14): – objava zapisniki vseh delovnih teles (predsedstva PZS, IO sekcije in SS sekcije SLP)
Iz dosedanje korespondence PZS smo članice razbrale ureditev razmer vezane za:
– SKLEP (12): udeležba tekmovalcev na KV in KV-R,
– SKLEP (14): obveščanje klubov o pogodbi reprezentantov.
Hvala in lep pozdrav.