Športni direktor Marko Vodnik ni odločal o usodi para Rubtsov&Arko

"Na strani Parada plesa v članku v zvezi z nominacijo Jasmine in Alekseja si poleg mojega imena uporabila naziv strokovni direktor, kar ne drži. Moja funkcija je športni direktor in nisem član nobenega organa, ki odloča o nominacijah in nisem bil prisoten na nobenem sestanku kjer so odločali o nominacijah. Sem pa sestanku IO (izvršnega odbora sekcije) izrazil zahtevo, da je v primeru drugačnih odločitev strokovnega sveta (Nataša Ambrož, Fredi Novak, Alenka Bohak) nujno potrebno obvestiti prizadete pare, da vedo pri čem so. Tekmovalni pravilnik 45. člen takšne odločitve stroke dopušča, je pa potrebna obrazložitev. Jaz te obrazložitve nisem videl. Ustna informacija, ki sem jo dobil je bila, da je strokovni svet soglasno sprejel odločitev, da na Evropsko prvenstvo v ST plesih 2011 potujeta Kralj&Kralj in Rubtsev&Arko in na Svetovno prvenstvo v ST plesih 2011 Kralj& Kralj in Vodičar&Bičkova. Zakaj o tem niso obvestili vseh treh parov pa je vprašanje za IO sekcije oz njenega predsednika, ki vodi sekcijo za ST in LA pri PZS." (pojasnjuje zaplete okoli udeležbe para Rubtsov&Arko na svetovnem prvenstvu v Moskvi Marko Vodnik, športni direktor pri PZS in reagira na izjavo Karmen Arko, predsednice Plesnega kluba Jasmin, katerega člana sta Aleksej Rubtsov in Jasmina Arko. Mi še dodajamo, da v rubriki Ritem izjav ne gre za članek, pač pa so to dobesedno zapisane besede avtorja izjave in izražajo le njegovo mnenje, ne pa mnenja uredništva, zato v citate ne posegamo)