Prijavite se k sodelovanju pri koprodukciji s Cankarjevim domom

Kjara Starič in predstava Razpotja (foto: Aljoša Rebolj)

Nevladne organizacije, društva in zasebne ali javne zavode in festivale vabimo k sodelovanju v okviru uprizoritvenega programa Cankarjevega doma v letu 2020. Prijave je treba oddati najpozneje do 17. maja 2019. Odgovore o naši odločitvi vam bomo posredovali do 28. junija 2019.

Predstava Sijaj Branka Potočana (foto: Miha Fras)

Z vabilom spodbujamo:
•    umetniške dogodke na področju uprizoritvene umetnosti, ki vključuje različne oblike, prakse in izraze gledališke ustvarjalnosti – (raziskovalne) gledališke predstave, sodobni ples, fizično gledališče itd.;
•    intermedijske umetnosti in druge sodobne umetniške prakse, ki v izrazu novih možnosti segajo preko meja etabliranih umetnostnih zvrsti, pri čemer se kreativno in v polemičnem družbenem kontekstu navezujejo na uporabo novih tehnologij, novih medijev, segajo pa tudi na presečišče znanosti in umetnosti. To so lahko instalacije, performansi, intervencije v javnem prostoru z umetniškim sporočilom in angažmajem itd.;
•    sodelovanja z različnimi festivali s področja uprizoritvenih umetnosti.

Ana Pandur Predin in njen Firebird (foto: Zarja Predin)

Vabilo vključuje projekte za odraslo občinstvo in projekte za otroke in mladino. Tematika predstav ni določena, zato k sodelovanju vabimo ustvarjalce najrazličnejših tematik. Zanimajo nas projekti za odrasle, mladino in otroke, ki so primerni za naslednje dvorane Cankarjevega doma: Kosovelova dvorana,  Štihova dvorana, Linhartova dvorana, Klub Cankarjevega doma (tematsko raznovrstni odrski projekti, od gledaliških do glasbeno-gledaliških, ki pa so primerni za klubski ambient). Vabilo k sodelovanju ne vključuje debitantov, se pravi, da morata imeti producent in avtor za seboj vsaj eno javno uprizorjeno in s strani strokovne javnosti recenzirano delo. Producent mora biti pravni subjekt, registriran za omenjeno dejavnost, medtem ko se Cankarjev dom v produkcijo predstave vključuje kot koproducent. Producent predstave, ki zastopa umetnico ali umetnika, sam zagotavlja vsa potrebna finančna sredstva za realizacijo predstave (avtorske honorarje, umetniške in morebitne lastne tehnične ekipe za vaje in ponovitve predstav, finančna sredstva za izdelavo scene, kostumov, glasbe, rekvizitov, video materiala, promocijo, plačilo avtorskih pravic itd.) in se v tem smislu prijavlja na ustrezne razpise (MZK, lokalne skupnosti ipd.).

Dinamično ravnotežje Katjuše Kovačič (foto: Drago Videmšek)

Cankarjev dom bo v vlogi koproducenta predstave ali festivala zagotovil:
prostor za vaje v dogovorjenih terminih in dvorano za izvedbo predstav;
tehnično opremo Cankarjevega doma, ki bo na voljo v dogovorjenih dvoranah in terminih;
sodelovanje dogovorjenega tehničnega osebja Cankarjevega doma pri scenskih postavitvah, svetlobni in zvočni podobi projekta;
sodelovanje pri promociji in marketingu projekta na podlagi vnaprej dogovorjene promocijske naloge;
hostesno in varnostno službo za izvedbo premiere in ponovitev,
prodajo vstopnic v Informacijskem centru CD.
Vložek Cankarjevega doma bo predstavljen v pogodbi o koprodukciji. Prijavo najdete na naslovu in jo morate z vsemi prilogami poslati do 17. maja 2019 s pripisom UPRIZORITVENE UMETNOSTI na naslov: Andrej Jaklič, Cankarjev dom, Prešernova 10, 1000 Ljubljana.

Andrej Jaklič je vodja oddelka za gledališče in ples v Cankarjevem domu.

Predstave z govorjeno besedo morajo biti uprizorjene v slovenščini, razen če obstajajo tehtni umetniški argumenti za rabo tujega jezika (ali težko razumljivega dialekta). V tem primeru mora producent poskrbeti za ustrezen prevod. (vabilo Cankarjevega doma producentom in ustvarjalcem h koprodukciji na področju uprizoritvenih umetnosti)

View Gallery 5 Photos