Predsednik Plesne zveze Slovenije. Ne vojne, ne naravne nesreče, ne epidemije niso ustavile ljudi, da bi ne plesali. Zmagali bomo …

Državc 2020 bo v času jesenskih počitnic. (Foto: Girafon Studio)

“Skupno državno prvenstvo se organizira v enem kosu. Termin izvedbe se prestavi na čas jesenskih počitnic. Predsednika se zadolži, da v roku enega tedna opravi razgovor z organizatorjem PK Miki zaradi spremembe termina in pogojev. V kolikor do dogovora ne pride, se objavi nov razpis,” je sklep predsedstva Plesne zveze Slovenije s predsednikom Jadranom Živkovičem na čelu.

Jadran Živkovič, predsednik Plesne zveze Slovenije

Sicer pa Jadran za naš portal razmišlja: “Za naše članice je bilo izredno težko čakati na dovoljenje za ponovni zagon. Veliko članic je sicer organiziralo video konference – vaje, ampak to je bil izhod v sili. Nihče ni imel nikakršnih prihodkov, stroški so pa naraščali. Odpadli so vsi pokalni turnirji v vseh sekcijah ter državno prvenstvo v latinu. V sodelovanju z OKS smo takoj na začetku posredovali podatke o pričakovani finančni izgubi PZS, dopis smo posredovali tudi članicam in so lahko tudi one posredovale svoje podatke. To je bilo pomembno zaradi podatka, kolikšna je izguba športa v celoti. OKS je za tem posredoval podatke na ministrstvo in jih tudi redno izpostavljal. Takoj za tem so (smo) tudi pripravili 11 predlogov za delovanje in reševanje športa po pandemiji. Pri tem dokumentu smo tudi bili ena od zvez pobudnic. Na koncu smo vse nacionalne zveze morale pripraviti predloge, kako bi organizirali treninge v teh okoliščinah. Naš predlog je šel na OKS v torek, 28. 4., vendar so vlada, ministrstvo in NIJZ odlok in navodila izdali 6. 5. Veliko naših predlogov je tudi v teh navodilih. Plesna zveza je seveda težišče dala na tekmovalnem delu. Plesne šole so gospodarski subjekti in so prek svoje sekcije pri Gospodarski zbornici opozorile na probleme v svojem delovanju. Osnovni problem so seveda najemnine, zaposleni delavci, tekoči stroški itn. V večini tudi naši klubi trenirajo v istih prostorih in smo zelo zainteresirani, da dobijo ustrezno pomoč, ter jih podpiramo. Članice smo o vseh pomembnih dokumentih obveščali, nismo pa pošiljali vseh naših predlogov, ker so se sproti spreminjali in bi samo ustvarjali zmedo in mogoče lažno upanje. Jaz sem komuniciral z nekaj organizacijami iz tujine in ostali imajo v glavnem še slabše stanje, ker niso v eni organizaciji kot mi, in so prešibki za pogajanja. Od mednarodne zveze smo dobili obvestila o odpovedi tekmovanj v prvi polovici leta ter odpovedi vseh skupščin vseh organizacij …Večina je začela delovati v ponedeljek, 11. 5., vendar se bo situacija videla šele po enem tednu.

Ni še jasno, koliko otrok in nasploh plesalcev bo še plesalo v tej sezoni. Upamo na najbolje. Končna odločitev o državnem prvenstvu je padla na seji predsedstva. Vse sekcije se morajo zdaj dogovoriti, kako bi organizirali državno prvenstvo glede na to, da je skupno. Pomembno vlogo bodo imeli tudi trenerji in njihove želje … Če bo vse normalno, bomo na svetovnih prvenstvih sodelovali v drugi polovici leta. V Riesi (Nemčija) in Ossi (Poljska) naj bi jih organizirali, vendar je tudi možno, da bodo vlade teh držav prireditve prepovedale. Več bomo vedeli poleti, vsekakor se bomo vseh EP in SP skušali udeležiti. Zato želimo DP izpeljati tako, da lahko reprezentanco določimo. Če bo možno potovati, bomo seveda šli. In kot sem dejal ob svetovnem dnevu plesa:Ne vojne, ne naravne nesreče, ne epidemije niso ustavile ljudi, da bi ne plesali. Zmagali bomo …”)