Plesalci znova v akciji. Žal ne vsi, ampak samo registrirani plesalci in plesalke ter strokovni delavci. Navodila pripravila tudi Plesna zveza Slovenije!

Ukrepi so se delno sprostili najprej za registrirane športnike. Ana Mesec in Iliya Dobrev pa bosta morala še najti pot iz Bolgarije, od koder prihaja Iliya. (Foto: Marko Mesec)

Spoštovani, obveščamo vas, da je Vlada RS na seji 6. 5. 2020 sprejela Odlok o pogojih za izvajanje športne vadbe za registrirane športnike in organizacijo športnih tekmovanj v obdobju obvladovanja epidemije COVID-19. Obenem je NIJZ pripravil Priporočila za registrirane športnike in strokovne delavce v športu za izvajanje organizirane vadbe v času epidemije COVID-19. Dostopna bodo na https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepovcovid-19.

Telesni stik med plesalci bo gotovo največji izziv. (Foto: Girafon Studio)

Poudarki iz odloka:
VELJAVNOST
Od 7. 5. 2020
Strokovno utemeljenost ukrepov iz odloka bo Vlada Republike Slovenije ugotavljala vsakih 14 dni.
KOMU JE DOVOLJENA VADBA
Vadba je dovoljena vsem registriranim športnikom po Zakonu o športu.
Pri vadbi so poleg športnikov lahko prisotni strokovni delavci v športu, ki so nujni za izvedbo procesa športne vadbe (trenerji …) ali tisti, ki opravljajo dopolnilno strokovno delo (fizioterapevti …).
KJE SE LAHKO IZVAJA VADBA
Vadba se lahko izvaja na ali v športnih objektih in površinah za šport v naravi, razen v športnih objektih, ki so sestavni del vzgojno-izobraževalnih zavodov.
KAKO SE LAHKO IZVAJA VADBA
Za vse udeležence vadbe je obvezno ohranjanje razdalje do drugih oseb najmanj 2 metrov. Telesni stik med športniki je dovoljen le pri tistih individualnih športnih panogah, kjer pravila športne panoge zahtevajo sodelovanje dveh za izvedbo (npr. plesni par, judo), izključno v delu tehničnega dela procesa športne vadbe, vsakič z istim partnerjem. Telesni stik več športnikov hkrati ni dovoljen.

Ali bo letošnje državno prvenstvo v modernih tekmovalnih plesih, latinu, kombinaciji in rokenrolu, se za zdaj še ne ve.

TEKMOVANJA
Izvajanje športnih tekmovanj je dovoljeno do vključno državne ravni, v individualnih športnih panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem v skladu z Zakonom o športu.
Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena. Organizator športnega tekmovanja mora zagotoviti, da so prisotne le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo tekmovanja.
Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj morajo nacionalne panožne športne zveze imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport.
Za tolmačenje odloka je pristojen sekretariat Vlade RS. OKS ZŠZ se bo trudil pridobiti potrebne dodatne informacije in pojasnila, če bodo potrebna. Glede sproščanja organizirane vadbe organiziranih prostočasnih športnih aktivnosti trenutno nimamo informacij, kakšen je predviden načrt. Zahvaljujemo se Vam za konstruktivno sodelovanje in pomoč pri pripravi predlogov, ki ste jih pripravili. (sporoča Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih zvez vsem svojim članicam.)

Predsednik Plesne zveze Slovenije Jadran Živkovič je z ekipo pripravil natančna navodila za klube in plesne šole ob prvem sprostitvenem ukrepu za registrirane športnike.

Predsednik Plesne zveze Slovenije Jadran Živkovič pa sporoča članicam PZS natančna in konkretna navodila za izvajanje treningov ter plan državnih prvenstev. “Ukrepi so sproščeni za individualne športne panoge. V našem primeru so to solisti in pari. Skupine lahko vadijo samo tako, da ves čas držijo primerno razdaljo (iz priporočil NIJZ). To pomeni, da bodo verjetno zelo težko trenirali koreografijo, ker bodo sicer odlok kršili. Lahko pa izvajajo vse druge vaje, kjer ni stika in bližine. Nadaljnje sproščanje ukrepov naj bi sledilo 18. (20.) 5. – dva tedna po včerajšnjem dogodku. Takrat naj bi se sprostil tudi rekreativni del … V priporočilih NIJZ ni omejitev števila tekmovalcev, ki vadijo v dvorani. Omejitev je podana samo s predpisano razdaljo. To pomeni, da je število oseb v dvorani odvisno od velikosti dvorane. Odgovornost za izvajanje ukrepov NIJZ v naših članicah imajo:
1) trener/strokovni sodelavec v športu, ki vodi vadbo;
2) odgovorna oseba članice PZS, kot vodja procesa v članici;
3) vodja sekcije, kateri članica PZS pripada;
4) predsednik PZS.

Kdaj bodo plesalci, kot je Tian Čehič, znova poljubljali pokale na svetovnih in evropskih prvenstvih?

Vsi subjekti morajo na svojem področju poskrbeti, da se ukrepi NIJZ izvajajo, tako kot so predpisani. Registracija vseh, ki bodo tekmovali na letošnjem DP in do zdaj še niso registrirani, so pa za to bili predvideni po dosedanji praksi in že vadijo od 1. 1. 2020, mora biti čim prej opravljena v dogovoru s svojo sekcijo. Sekcija bo določila način in roke teh opravil. Po sklepu predsedstva PZS iz zadnje seje aprila 2020 bo termin in način izvedbe DP določen na seji, ki bo v sredo 13. 5. 2020.

Naj ob tem še posebej poudarim, da je PZS ves čas aktivno sodelovala z OKS po razglasitvi epidemije. Vse obrazce, poročila in podobno smo pošiljali takoj. Bili smo tudi med podpisniki 11 predlogov za pomoč športu po končani epidemiji, udeleženci video konferenc, posvetovanj itn. Prav tako smo tudi oblikovali predlog na NIJZ za priporočila za izvajanje naših treningov, kar se je zdaj tudi uresničilo v dokumentu, ki smo ga prejeli. Poleg vsega tega smo tudi opravljali vse ‘redne’ aktivnosti, ki so običajne v tem obdobju (poročila FURS, predlog za kategorizacijo, dokumenti za FŠO, začetna priprava dokumentov za MIZŠ …). Vsi si želimo čimprejšnjo vrnitev v ‘prejšnje stanje’ in upamo, da bomo vsi kmalu obratovali na najvišjih obratih.”