Branko Padjan je kot glavni nosilec projekta NPK podelil prve certifikate, in sicer plesalcema Damirju Halužanu in Anni Mashchyts.