Balerina Tara Todič je članica beograjskega baleta in si je že pridobila naziv NPK plesalka.