Od spornih izjav in dejanj se sodelujoči na proslavi distancirajo

"Na željo komisije za proslave je letošnja osrednja državna proslava potekala v duhu regionalne raznolikosti. Mesec dni pred samo proslavo  me je poklical Vasija Samec in prosil za sodelovanje. Časovni rok za izvedbo je bil izjemno kratek, saj je od prvih priprav do izvedbenega sestanka minilo le tri tedne časa, zato je moral biti koncept preprost. Osnovna ideja je bila s plesom predstaviti posamezne pokrajine Slovenije. Po dogovoru sem prevzel izvedbo zahtevnejšega dela proslave, in sicer dveh točk, ki sta ju izvedla Akademska  folklorna skupina France Marolt in orkester Slovenske filharmonije. V tem času je bilo potrebno pripraviti orkestrsko partituro, imeti vaje z dirigentom in orkestrom, dodatno še s plesalci, saj sta bili ob koncu na voljo le dve skupni vaji. Poleg AFS France Marolt so sodelovale še FS Tine Rožanc, FS Marki, FS  Emona, FS Dragatuš in FS Študent. Ker sva bila z Vasijem Samcem zadolžena zgolj za ‘umetniški’ del  proslave, nisva imela vpliva na ‘protokolarni’ del, kjer je žal prišlo do neljubih zapletov. Od vseh spornih izjav in dejanj se zato sodelujoči v ‘umetniškem’ delu proslave povsem distanciramo. Kljub temu, da se sodelujoče folklorne skupine niso prijavile na vladni poziv za brezplačno sodelovanje, smo se, po vljudnem naknadnem  povabilu, odločili sodelovati. Vsi smo se na željo organizatorja prav tako odrekli honorarjem. Sicer je delati za velike odre vedno izziv, a je snovanje osrednje državne proslave na trenutke, žal, vse preveč usmerjeno v kovanje političnih točk. Moja želja, da bi temu ne bilo tako, je verjetno  utopična. Vsekakor pa je treba v bodoče upoštevati, da je mesec dni za pripravo takšne proslave izjemno kratek časovni rok, in verjamem, da je  folklorna dejavnost zato zgolj nakazala potencial, ki pa bi ga lahko bistveno bolje razvila, dodala še druge sodobne scenske elemente in  pristope, seveda pa le v nekoliko boljših časovnih in finančnih okoliščinah." (je za naš portal komentiral režiser in idejni vodja letošnje proslave ob dnevu samostojnosti Tomaž Simentinger, sicer tudi umetniški vodja Akademske skupine France Marolt)