Objava popravka. “Žiga Jurečič. Plačilo 100 evrov na dan za profesionalnega plesalca je nespoštljivo in absurdno!”

Žiga in Enej Jurečič delujeta kot dvojec EZtwins in sta z zapisom na FB-ju in Instagramu dobro razburkala domačo in mednarodno plesno sceno. (Foto: Marija K. Orašanin)

Objavljamo popravek na zahtevo podjetja Elevent d.o.o., ki ga je posredovala odvetnica Urša Citrahar.

V prispevku z naslovom »Žiga Jurečič. Plačilo 100 evrov na dan za profesionalnega plesalca je nespoštljivo in absurdno!« z dne 4. 3. 2021 so pomanjkljivo in napačno navedena naslednja dejstva:

  1. Agencija ABCasting za snemanje videospota mednarodno uveljavljenega glasbenika plesalcem, ki bi sodelovali pri snemanju, ponudila honorar v višini 100,00 EUR. To je honorar, ki bi ga dobili za sodelovanje pri snemanju. Tisti plesalci, ki bi bili v končni verziji videospota dejansko vključeni v posnetek in prepoznavni v ospredju, pa bi dobili dodaten honorar. O tem dodatnem honorarju se vedno odloča šele po izvedeni avdiciji, ko je znano, kdo od plesalcev bo dejansko izbran in za katero vlogo. Plesalca, ki se v javnosti pojavljata pod imenom »EZ Twins«, na avdicijo sploh nista prišla, zato tudi nista dobila vseh informacij o višini honorarja.
  2. Ni res, da snemanje scene s plesalci in gostujočim glasbenikom ni bila izvedena v Sloveniji zato, ker v Sloveniji ni bilo možno najti plesalcev, ki bi sodelovali pod zgoraj omenjenimi pogoji. Menjava lokacije snemanja te določene scene se je zgodila zato, ker se je glasbenik oziroma njegov menedžment odločil, da je zaradi epidemije COVID-19 tveganje za potovanje v Slovenijo preveliko. Zaradi tega in vseh s tem povezanih razmer, ukrepov in prepovedi je bilo odločeno, da sceno v videospotu, kjer nastopa glasbenik, posnamejo v državi, v kateri ta trenutno biva.

CORRECTION

The article entitled »Žiga Jurečič. Paying 100 Euros a day for a professional dancer is disrespectful and absurd!” published on 4 March 2021, contained incorrect facts and statements which should be correctly presented as follows:

  1. ABCasting agency offered a daily fee of EUR 100.00 to background dancers who would participate in the filming of a music video for an internationally renowned musician. Those dancers whose performances would actually be included in the final version of the video and would be recognizable in the foreground would be offered an additional fee. This additional fee is always decided after the audition, when the final selection of dancers are cast into specific roles. This is a fact that was not disclosed to the dancers known as “EZ Twins”, as they did not participate in the audition at all, and therefore could not receive accurate information about the total fee offered.
  2. It is not true that the filming of the scene with dancers and featured musician was not executed in Slovenia because it was not possible to find dancers in Slovenia who would participate under the conditions offered. The change of shoot location of this particular scene happened because the musician and his management decided that the risk of travelling to Slovenia was too high due to the COVID-19 epidemic. Due to this fact and to other COVID-19 related circumstances, measures and prohibitions, it was decided to film the scene in the music video featuring the musician in the country where he currently resides.