Nevladne organizacije ostajajo brez brezplačnih prostorov na ljubljanski Metelkovi ulici. Jih bo ministrstvo za kulturo deložiralo?

Tudi skupina En-Knap naj bi ostala brez pisarne na Metelkovi, a verjetno se bodo lažje znašli od drugih, saj upravljajo s Centrom kulture Španski borci. (foto: En-Knap)

Nevladne organizacije, ki delujemo na Metelkovi ulici 6 v Ljubljani, smo v ponedeljek, 19. 10. 2020, dobile od upravljavca stavbe, ministrstva za kulturo, predlog za sporazumno prekinitev najemne pogodbe in poziv, da stavbo zapustimo do 31. 1. 2021. V kolikor tega ne bomo storili, je ministrstvo zagrozilo, da bo izselitev doseglo po sodni poti in na naše stroške. Razlog za to naj bi bil, da ministrstvo prostore potrebuje zase in naj bi jih nameravalo obnoviti, pri čemer so v proračunu sredstva za obnovo predvidena šele v letu 2023, ministrstvo pa najemnikom ni ponudilo nadomestnih prostorov, prav tako ni stopilo v dialog z nami. Odpoved najemnih pogodb je prišla na naše naslove nenapovedano in prav na dan, ko sta bili razglašeni epidemija virusa SARS-CoV-2 ter policijska ura. Proti ravnanju ministrstva za kulturo odločno protestiramo in ga razumemo kot napad na civilno družbo in neodvisno kulturo v želji, da se onemogoči delovanje kritične javnosti. Te želje sedanja oblast in zlasti največja vladna stranka SDS nikoli nista skrivali.

(foto: Nada Žgank)


Organizacije, ki delujemo na Metelkovi 6, izhajamo iz dediščine civilnodružbenih gibanj, ki so v 80-ih letih prejšnjega stoletja spodbujale demokratizacijo in demilitarizacijo družbe ter s tem odločilno prispevale k sprejetju demokratične ustave po osamosvojitvi države. Eden od ključnih simbolnih trenutkov teh prizadevanj se je zgodil leta 1993, ko smo kulturnice/-ki, umetnice/-ki in aktivistke/-i zasedli nekdanje poveljstvo vseh slovenskih vojašnic JLA na Metelkovi ulici v Ljubljani. Odtlej je to javni prostor, kjer spoštujemo raznolikost, solidarnost, dialog in kritično misel. Te vrednote in zgodovinska dejstva skuša sedanja vladajoča politika izbrisati, čeprav se je predsednik vlade celo sam nekoč prišteval med mirovnike. Namesto demilitarizacije nam vsiljujejo nakupe ogromnih količin orožja, namesto demokratizacije pa avtoritarizem po vzoru Madžarske in drugih višegrajskih držav, kjer so z nevladnimi organizacijami že obračunali na podoben način, kot želi ministrstvo za kulturo z nami.
Na Metelkovi 6 danes delujejo nevladne organizacije, kolektivi in posamezniki/-ce, ki se ukvarjajo z neodvisno kulturno in umetniško produkcijo, raziskovanjem in zagovorništvom manjšinskih in marginaliziranih skupin. Gre za mednarodno priznane akterje, ki so v skoraj 30-ih letih delovanja na tem prostoru ustvarili tako rekoč neizmerno količino knjig, filmov, revij, razstav, konferenc, festivalov, gledaliških, lutkovnih in plesnih predstav, intermedijskih projektov in raziskav, pri čemer je del te produkcije podprlo prav ministrstvo, ki nas zdaj meče na cesto. Od ministrstva za kulturo bi pričakovali, da to stanje pozna in da bo podprlo kreativnost in vednost, ki nastajata na tem prostoru, nasprotno pa se je sredi pandemije odločilo, da nam bo odvzelo osnovno infrastrukturo in s tem temelj za naše delovanje. Poudarjamo, da gre v primeru Metelkove 6 za edino stavbo, ki jo ministrstvo za kulturo namenja neodvisnim kulturnim, umetniškim in raziskovalnim organizacijam, ter da organizacije, ki imamo v njej prostore, delujemo v javnem interesu.

Brez prostora mogoče ostaja tudi predsednica Društva za sodobni ples Pia Brezavšček, a ji bo verjetno streho ponudil Kino Šiška. (Foto: Nada Žgank)


Ministrstvu za kulturo in Vladi Republike Slovenije sporočamo, da Metelkove 6 ne bomo zapustili in da se bomo z vsemi silami uprli napadom na civilno družbo, neodvisno kulturo in demokracijo. Center za slovensko književnost, Društvo FPS – Filmski producenti Slovenije, Društvo NSK informativni center, Društvo za retroavantgardo (Laibach), Društvo za sodobni ples Slovenije, En-Knap, Exodos Ljubljana, Forum Ljubljana, Gallus J. Carniolus, Inštitut za trajnostni razvoj Otok, zavod za razvijanje filmske kulture/Kino Otok, Maska, Mesto žensk, Mirovni inštitut, PTL Plesni Teater Ljubljana/Dance Theatre Ljubljana, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, SCCA-Ljubljana, Sloga platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, ŠKUC, Ustanova Gallus, Vertigo, Vitkar zavod, Združenje slovenskih ustanov fundacij. (sporočajo in se odzivajo nevladne organizacije, med katerimi je kar nekaj plesnih, na predlog za sporazumno prekinitev pogodbe med NVO in ministrstvom za kulturo, ki je lastnik stavbe na Metelkovi 6. NVO imajo rok za izselitev 31. 1. 2021, toda če sklepamo po zapisu, se bodo borili za prostore, za katere pa ne plačujejo najemnine ampak samo stroške elektrike, vode, etc. Pa še teh menda ne vsi. Bo sledila deložacija?)