Nevenka Koprivšek ugotavlja. Občinstvo je pretežno belo, izobraženo, elitno.

Direktorica festivala Mladi levi Nevenka Koprivšek. (Foto: Urška Boljkovac)

"Občinstvo je tudi sicer tema, s katero se veliko ukvarjamo. Današnje občinstvo v Evropi je pretežno belo, pretežno izobraženo, z dovolj denarja, skratka elitno. Kar pa ni neka prava oziroma pravična slika stanja zdajšnje Evrope. In to velja za vse oblike gledališč, tako za ulično kakor za na primer klasično. Gre za dostopnost, problem ozaveščanja, vzgojo, približevanje ustvarjanja tistim, ki z njim nimajo neposrednega stika. Najpomembnejša se mi zdi vzgoja, saj sem prepričana, da sodobna umetnost zelo dobro nagovarja tudi mladostnike. Poleg tega ni pomembno, koliko ljudi pride na ogled neke predstave, ampak to, koliko se tisti, ki pridejo, počutijo del nekega okolja, neke širše skupnosti. Ne gre vedno zgolj za neposredno konzumiranje kulture, ampak za to, da se nekdo počuti del ustvarjalne družbe. Na tem področju z različnimi dejavnostmi delujejo tudi Mladi levi, pa naj gre za otroški vrtec v času predstav, za kuhanje za otvoritveno slovesnost, akcije prostovoljcev, vključevanje lokalnih prebivalcev v naše dejavnosti … Dejstvo je, da je dostop do klasičnih vsebin bolje subvencioniran kakor do sodobnih. Če izračunamo čez prst, koliko je subvencioniran obiskovalec Opere ali Drame, dobimo trimestno številko, in če vzamemo obiskovalca Stare elektrarne ali Gleja, dobimo zgolj enomestno številko. To pomeni, da imamo že v osnovi popolnoma drugačne izhodiščne položaje. Zdelo se nam je, da je tisto, kar dobimo od inkasa, zanemarljivo v primerjavi s tem nesorazmerjem, hkrati pa gre za poziv k solidarnosti. Ne gre za brezplačno dajanje vstopnic, saj pobiramo tudi prostovoljne prispevke, za katere smo morali pridobiti posebno dovoljenje, ker je pri nas menda le Cerkev tista, ki to lahko počne brez dovoljenj, ampak za poziv k solidarnosti, saj hkrati s tem, ko daš prostovoljni prispevek, omogočiš ne le sebi, ampak morda tudi nekomu drugemu, da si privošči nekaj, česar si drugače ne bi mogel." (odgovarja v Delovi prilogi Polet na vprašanje, zakaj je lani uvedla na festivalu brezplačne vstopnice za ogled predstav na festivalu Mladi levi in kakšno je plesno občinstvo, direktorica festivala Mladi levi Nevenka Koprivšek)