Na Plesni zvezi Slovenija se bodo morali odločiti: Kralja ali Vodičar&Bičkova?

"O nominacijah, za katere sprašujete, bo dokončno odločeno v naslednjih dneh. Odločitve o nominacijah plesnih parov za udeležbo na uradnih prvenstvih sprejema Strokovni svet sekcije za ST in LA plese v skladu s 45. členom Tekmovalnega pravilnika za ST in LA plese. Pristojni organi ( Strokovni svet in Izvršni odbor sekcije za ST in LA plese) bodo obravnavali opravičilo plesnega para za neudeležbo na državnem prvenstvu v kombinaciji desetih plesov 2011 na svojih prihodnjih sejah. Takrat vas bomo  lahko obvestili o njihovih stališčih glede te zadeve." (odgovarja na naša zastavljena vprašanja Herman Tomažič, predsednik Sekcije za ST in LA plese, ali bo na svetovno prvenstvo v kombinaciji po zmagi na državnem prvenstvu odšel par Matej Kralj&Špela Kralj ali pa drži informacija oz. izjava para Miha Vodičar&Nadija Bičkova, da sta nominirana onadva kot lanskoletna prvaka, kdo bo oziroma je sprejel odločitev, po katerem kriteriju in kakšno je mnenje odbora sekcije za tekmovalni ples, da se par Vodičar&Bičkova ni udeležil državnega prvenstva v kombinaciji in kako je sprejel njuno pismo, v katerem pojasnjujeta razloge za neudeležbo)