O Kim Germ nič kaj lepih besed s strani Mojce Jakopič. (Foto: Aleksandar Domitrica)