Miha Vodičar in Nadija Bičkova sta se odločila neprimerno

"Strokovni svet sekcije SLP je na svoji seji dne, 17.11.2011 ponovno obravnaval nominacije članskih plesnih parov za udeležbo na svetovnih prvenstvih (29.10.2011 v standardnih plesi in 12.11.2011 v kombinaciji desetih plesov) ter sprejel naslednje odločitve: Za svetovno prvenstvo v ST plesih 29.11.2011 v Moskvi je Strokovni svet potrdil nominacijo za plesna para Kralj MatejKralj Špela in Vodičar MihaNadiya Bychkova. Za svetovno prvenstvo  v kombinaciji desetih plesov 12.11.2011 v Shanghaju je Strokovni svet  spremenil prvotno odločitev in je za prvenstvo nominiral plesni par Kralj MatejKralj Špela. Izvršni odbor sekcije SLP je na svoji seji dne, 20.10.2011 ocenil neudeležbo plesnega para Vodičar MihaNadiya Bychkova na državnem prvenstvu v kombinaciji desetih plesov 2011 kot neprimerno ter se zavzel  za natančnejšo regulacijo takšnih primerov v pravilih PZS." (je na naša novinarska vprašanja zapoznelo, a vendar uradno odgovoril Herman Tomažič, predsednik izvršnega odbora sekcije za latinskoameriške in standardne plese pri Plesni zvezi Slovenije)