Meta Zagorc nestrpna. Herman Tomažič ponovno predsednik sekcije

Stari/novi predsednik sekcije Herman Tomažič. Se bo v naslednjih treh letih vsaj enkrat nasmehnil?

"Letošnji volilni zbor sekcije za standardne in latinskoameriške plese je bil po udeležbi članic rekorden, saj se ga je udeležilo kar 27 od skupno 28 članic, kolikor jih šteje. Zoran Kljun, podpredsednik PZS je poudaril, da se je to zgodilo prvič v 60 letih!  Zbor je bil relativno dolg, saj so se zaradi izjemne izenačene podpore obema kandidatoma za predsednika sekcije – Hermanu Tomažiču in meni, Karmen Arko volilna opravila podaljšala. V primerjavi s prejšnjimi zbori je današnji volilni zbor potekal konstruktivno in v duhu iskanja skupnih imenovalcev za prihodnje delovanje naše sekcije. Nestrpnost in poskus diskreditacije je bilo začutiti le dvakrat, enkrat s strani gospe dr. Mete Zagorc in drugič, s priokusom nizkega nivoja komunikacijske kulture, s strani Nika Basariča. Obakrat pa so pripombe bile namenjene meni. Oba programa za delo sekcije sta dobra in sta bila tudi predstavljena. Kljub temu, da sem že nekajkrat predstavila svoj program na okroglih mizah, me je tokrat na začetku spremljalo tudi malo treme.

Kandidatki za novo predsednico sekcije SLP Karmen Arko žreb ni bil naklonjen.
Pri glasovanju za predsednika sekcije je moj protikandidat Herman Tomažič, ki se mu zahvaljujem za korekten volilni boj, uspel zbrati 13 glasov, kar je en glas več od mene, ki sem jih zbrala 12. Tako Herman Tomažič ostaja predsednik sekcije tudi v naslednjem triletnem obdobju. Pri volitvah članov izvršnega odbora sekcije SLP predlog, ki ga je sprejel izvršilni odbor te sekcije in po katerem bi se v devetčlanski odbor direktno volilo le tri člane – predstavnike klubov, pri čemer bi v odboru avtomatično bila predstavnika dveh največjih klubov (PK Urška in PK Pingi) ter predstavnika dveh strokovnih združenj, ZVPUTS in ZSS ter polnoletni predstavnik plesalcev, ni bil sprejet. Izglasovati smo uspeli predlog, da se v izvršilni odbor sekcije poleg dveh članov strokovnih združenj in predstavnika plesalcev neposredno izvoli še šest članov iz nabora kandidatov, ki so jih kandidirale članice. Tako je več članic dobilo priložnost aktivnega vključevanja v delo sekcije. Volitve so potekale tajno, izvoljeni pa so bili naslednji člani: Karmen Intihar (PK Karmen), Blaž Pocajt (PK Urška LJ), Aleš Sila (KPK Devžej),  Donald Keranovič (PD Samba) in Miran Pritekelj (PK Mirandance). Na šesto mesto sva se po številu glasov uvrstila dva kandidata, Branko Bohak (PK Pingi) in Kamen Arko (PK Jasmin). Izglasovan je bil sklep, da se v izvršni odbor uvrstiva oba, s čemer se izvršni odbor sekcije SLP poveča na skupno enajst članov.
Sledile so še volitve za predstavnika sekcije v predsedstvu PZS. Kandidata sva bila ista, Herman Tomažič in Karmen Arko, pri čemer sem bila po dveh krogih in izenačenemu rezultatu ter na koncu žrebu, ki je več sreče namenil meni, za to mesto izvoljena jaz.
Iskreno se zahvaljujem vsem, ki ste me podprli. Nekaj članom iniciativnega odbora za izboljšanje pogojev dela plesalcev in plesnih klubov je bila na današnjem zboru sekcije SLP z izvolitvijo dana priložnost, da s svojim udejstvovanjem pripomoremo k prosperiteti najlepšega bodočega olimpijskega športa s pridihom umetnosti. Z veliko odgovornostjo bom interese naše sekcije SLP zastopala tudi v predsedstvu Plesne zveze Slovenije!" (je za naš portal komentirala dogajanje na včerajšnjih volitvah za predsednika sekcije za standardne in latinskoameriške plese kandidatka mag. Karmen Arko)