Maya Milenovič Workman

"Ne obstaja zgodba z jasnim začetkom, jedrom in koncem. Zgodba je podana v slikah, tako kot gluhi vidijo reči, kot umetniško pravim sama: mozaik iz delcev vtisov. Ta lahko oživi v gledalčevi domišljiji ali umre z dnevom. Ne gre za pomoč gluhim, gre za nas, slišoče. Na različne načine bi rada pri slišočih prebudila empatijo in zavest, da so gluhi dejaven del univerzuma, ne le njegovi "tihi opazovalci"." ( razmišlja v svoji najnovejši predstavi Slišim z očmi, ki jo je premierno izvedla 27.januarja letos na komornem odru SND Maribor, koreografinja, pedagoginja, scenaristka, filmarka, plesalka Maya Milenovič Workman, ki že dolga leta živi in dela v New Yorku)