Končno! Dušan Vodlan dobil partnerja. Zdenko Potočar iz Novega mesta pozval k akciji.

"Spoštovani predsedniki Plesnih klubov, članic sekcije SLP, iz sklepov Izvršnega odbora sekcij SPL pri Plesni zvezi Slovenije z dne 25.11.2011 ter Pravilnika o dotacijah PZS organizatorjem plesnih prireditev z dne 15.12.2011 je razvidno, da se sredstva namenjena plesnim klubom – organizatorjem plesnih tekmovanj krčijo preko tiste meje, ki organizatorju še omogoča izpeljavo plesne prireditve. Iz omenjenih zapisnikov je razvidno, da PZS predvideva do 30 % zniževanje prihodkov s strani države in s tem tudi opravičuje znižanje dotacij organizatorjem prireditev za 40 %. To pa velja samo za prireditve SPL. Za ostale sekcije (RNR, MTP, PLR) ostajajo dotacije enake. Plesni klubi, ki so športne, neprofitne organizacije, takega nenapovedanega upada dotacij PZS ne prenesejo in si bodo s prireditvijo pridelale izgubo. Plan kandidatur za tekme smo klubi prijavili na PZS mesec dni pred objavo informacij o razpolovljenih dotacijah. O pomenu plesne prireditve v lokalnem okolju za športni ples najbrž ni potrebno, ali nekaterim pač, posebej govoriti in poudariti. Ob tolikšnem padcu števila mladih plesalcev ST in LA plesov, ki smo mu priča v zadnjem času, plesni klubi vlagamo velike napore v pridobivanje otrok ter jih navdušujemo za tovrstno športno dejavnost, kar je tudi glavna naloga plesnih klubov. Kje je pri tem pomoč PZS? Na plesnem tekmovanju, izvedenem v domačem kraju, imajo otroci in starši možnost ogleda plesnih – športnih aktivnosti, v katere jih vabimo. Domači plesni klub pa prireditev izkoristi za promoviranje svojih dejavnosti. Finančnega izkupička plesne prireditve ob velikem angažiranju članov kluba ni, oziroma je tolikšen, da bi le v nekaj odstotkih pokrili vse opravljene ure članov in staršev. Ob prostovoljnemu delu pa je potrebno zagotoviti finančna sredstva za najem dvorane, ozvočenje, razsvetljavo, nakup medalj in pokalov, plakatov, biltenov, reklamo v medijih …
Vsi, ki morda menijo, da prireditve finančno pokrivajo sponzorska podjetja v lokalnem okolju, žal še vedno živijo v prejšnjih, drugih časih. Ali naj torej klub ne kandidira več za tovrstne prireditve in naj tekmovanja prepusti samo močnim centrom s privatnimi plesnimi šolami v ozadju? Ali bomo imeli v prihodnosti plesalce samo iz dveh največjih mest v Sloveniji? Ali bomo domače turnirje zamenjali za tuje in vozili plesalce samo še v Italijo, Avstrijo in Madžarsko? So to res prave in edine rešitve? Predlagam, da klubi dvignemo svoj glas do te mere, da bomo slišani v matični zvezi in tudi še drugod. Ukrepov, s katerimi bi organizatorju omogočili lažjo izvedbo tekmovanj in tudi še kaj drugega, je namreč veliko. Jasno pa je, da se samo od sebe ne zgodi prav nič! V statutu PZS pa so nameni in cilji jasno napisani. Pa tudi, kdo je za koga ustanovljen in kdo mora biti komu v pomoč!
Če kot predsednik kluba menite, da je potrebno in možno še kaj narediti, vas vabim, da vzpostavite kontakt in si s skupnimi predlogi pomagamo in svetujemo pri iskanju boljših poti." (poziva k akciji vse predsednike plesnih klubov in članice sekcije SLP pri Plesni zvezi Slovenije Zdenko Potočar, predsednik Plesnega kluba Novo mesto, ki mu ni vseeno, kaj se bo zgodilo s plesalci v tem letu, ko bo sredstev za četrtino manj kot lani)