Kdor ne troši, je ožigosan!

Na snemanju Ožigosani (foto: Andrej Lamut)

Sistem proizvaja. Proizvaja številke, dobiček, človeka, množice. Proizvaja več, preveč, proizvaja odveč. A ne glede na to, kje v sistemu se je človek znašel, kje ga je sistem zataknil oz. iztaknil, sila, prisila ostaja: troši. Kdor je odvečen, troši. Kdor ne troši, je ožigosan.

Ožigosani v prepletu koreografije giba, besed in glasbe v precep vzamejo osebne in družbene pozicije, lege, v katerih so ’odvečni’ in ’ožigosani’ simptom, učinek sistema, njegovih antagonizmov, bojev, od ekonomije ugodja in brezposelnih do demokracije izbire in brezdomnih. Komu se odpovemo kot zadnjemu, ko smo se odpovedali človeku?

Ožigosani so film, ki občinstvo potopi v sodobni oder s tehnologijo navidezne oz. obogatene resničnosti. Potopitev občinstvu omogoči ’privilegiran’ pogled, pogled režiserja oz. režiserke ali vsaj montažerja oz. montažerke. Potopitev ukine ’četrto steno’, omogoči participacijo.

(foto: Andrej Lamut)

To je neki drugi oder, Oder360, oder, ki v poroki s tehnologijo preseže očitek, da smo v njeni resničnosti ’skupaj sami’ oz. ’sami skupaj’. S potopitvijo in participacijo iz občinstva v občestvo, iz družabnosti v družbenost. (vabljeni na ogled plesnega filma Ožigosani, ki je nastal v okviru projekta Oder360 in na podlagi Odvečnih, predstave, ki sloni na eseju Odvečni človek, avtorja Ilije Trojanowa. Koncept in režija: Iztok Kovač; ustvarjalci in izvajalci: EN-KNAP Group (Mattia Cason, Luke Thomas Dunne, Rada Kovačević, Tamás Tuza, Carolina Alessandra Valentini, Tina Habun) in glasbeniki: Damir Avdić, Boštjan Gombač, Tomaž Grom; avtorska glasba: Damir Avdić, Boštjan Gombač, Tomaž Grom; montaža: Andrej Lamut, Iztok Kovač; grafična obdelava, vizualni in zvočni efekti: Omar Ismail, scenografija: Niko Novak, kamera: Marko Cafnik, oblikovanje svetlobe: Stanko Herceg, Andrej Lamut; kostumi: Katarina Markov (Atelje d.o.o.); snemanje zvoka: Miha Rudolf (001), obdelava zvoka: Samo Jurca (001). Premiera 14. 2. ob 18.00 in 20.30 v Španskih borcih)