Katja Bucik

"Plesna predstava Rdeči čeveljčki je odraz zelo ustvarjalnega obdobja plesne skupine Vrtiljak (10 let) in njenega povezovanja s profesionalnimi plesalci M&N Dance Company in plesalci Plesnega centra Terpsihora. V plesni skupini Vrtiljak plešejo otroci in mladostniki s kombiniranimi motnjami v razvoju, kar pomeni, da imajo poleg motenj v gibalnem razvoju še številne druge težave. Mladostniki in otroci na invalidskih vozičkih že s prihodom na oder odprejo svojo zgodbo, gledalcu predstavljajo veliko uganko, v katero so postavljeni. Vsak otrok oz. mladostnik ima drugačne gibalne sposobnosti, svojstven gibalni besednjak. Prepletata se dva, na videz nezdružljiva pojma. Močna gibalna oviranost na eni strani ter velika želja po gibalnem izražanju in sposobnosti, ki jih lahko v plesu razvija, na drugi strani. Skozi dolgoletno, sistematično delo, opazovanje in spremljanje ugotavljam, da je predstavitev na odru velik korak k samostojnosti, gibalno plesnemu izražanju, doživljanju uspeha in zadovoljstva. To ni "le" dobro naučena koreografija, ampak več kot to: plesalca oz. plesalci se med seboj pogovarjajo. Vsak droben gib se skuša vklopiti v že osvojeni gibalni vzorec. Ti gibi se pojavljajo sinhrono, saj se gibom enega odzovejo gibi drugega in tako naprej v nepretrgani verigi koordiniranih odzivanj. V naši zgodbi Rdeči čeveljčki ponazarjajo pot iskanja in najdenja različnih plesnih izrazov. So izraz posebnosti gibanja specifične skupine ljudi in hkrati njene univerzalnosti. Simbolizirajo vitalnost, življenjsko energijo in moč, ki jo lahko poiščemo in najdemo v sebi, ter tako začnemo z ustvarjalnim procesom. Pomembno vlogo za plesalca igra občinstvo, ki daje odgovor na plesno zgodbo. Najlepši odziv in razumevanje plesa otrok in mladostnikov na invalidskih vozičkih predstavlja gledalčevo sprejemanje in navdušenje. Na različnih odrih, pred različno publiko ter v različnih situacijah otroci in mladostniki pridobivajo nove izkušnje, kar pozitivno vpliva na njihovo samopodobo in jim predstavlja možnost samopotrjevanja. Na odru Slovenskega narodnega gledališča v Novi Gorici je plesna predstava "Rdeči čeveljčki" doživela tri ponovitve, gledalci pa vedno znova izražajo željo po novih uprizoritvah. V predstavi se je zvrstilo 50 nastopajočih –  otroci in mladostniki s posebnimi potrebami in profesionalni plesalci. Vzdušje pa je bilo naravnost čudovito, saj so gledalci s svojim odzivom pokazali, da so plesno sporočilo razumeli." (vabi na ogled posebne predstave Katja Bucik, vodja skupine Vrtiljak, ki bo v soboto, 23.10. ob 18.00 na odru Linhartove dvorane Cankarjevega doma)