Jasmina Rebernik. NPK je dokaz za opravljanje poklica plesalca oz. koreografa!

Koreografinja Mirjam Podobnik prejema certifikat NPK iz rok Branka Padjana. (Foto: Tine Gornik)

V celoten postopek preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (v nadaljevanju NPK) je vključenih več dejavnikov oz. institucij, med katerimi so Državni izpitni center, Ministrstvo za delo, družino in enake možnosti, Center za poklicno izobraževanje, s strani Državnega izpitnega centra imenovana komisija ter seveda izvajalec. Le-ta razpiše roke in izvede celoten postopek NPK, in sicer enkrat letno oz. odvisno od prijavljenih. Za vse kandidate veljajo v postopku NPK enak standard, enaki pogoji ter enotna cena, ki je določena po metodologiji v Prilogi 1 Pravilnika o načinu in postopku preverjanja ter potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

Prejemniki certifikata NPK …
V Zvezi plesnih društev Saltare smo leta 2015 kot v prvi in edini v Sloveniji izvedli postopek NPK za plesalca ter koreografa. Letos januarja smo ta postopek izvedli že drugič in na slavnostni podelitvi 1. aprila 2017 podelili certifikate plesalcem in/ali koreografom, ki imajo zdaj tudi uradno priznano strokovno usposobljenost za opravljanje poklica plesalca oz. koreografa. Glede na vedno večje povpraševanje bomo prihodnje izvajanje postopka NPK za plesalce, koreografe in baletne plesalce izvedli predvidoma enkrat med septembrom in decembrom 2017, svojo informativno prijavo pa lahko vsi bodoči kandidati že zdaj oddajo na spletni strani www.saltare.eu.
… oče plesalke Martine Plohl prejema certifikat v njenem imenu …
NPK se v Sloveniji izvaja že kar nekaj let, področje umetnosti oz. plesa (klasius-P – umetnost, Status – ples, koreografija) pa je relativno novo in posledično med plesalci, koreografi in baletnimi plesalci dokaj neznano. Ker pa opažam, da je veliko dobrih plesalcev in drugih, ki so brez dvoma strokovno usposobljeni in imajo znanje, potrebno za nek poklic (npr. koreograf), nimajo pa javno veljavnega potrdila, ki to dokazuje, menim, da je NPK prava rešitev za potrditev poklicne usposobljenosti in priznanje njihove strokovnosti s strani komisije.
… prejemniki certifikatov in na desni Branko Padjan, Jasmina Revernik ter Varja Vitorovič, ki je podelitev vodila …
Veliko o samem kandidatu pove dobro sestavljena osebna zbirna mapa posameznika, zato je pomembna komunikacija s svetovalcem, ki mu je dodeljen s prijavo v postopek NPK. Kot svetovalka, ki sem del tega projekta od samega začetka NPK, raje vidim, da se kandidati obrnejo name vsakič, ko imajo kakšno vprašanje, kot pa da pristopijo na potrjevanje nepripravljeni.
… prejemnik je tudi Robi Grmek …
Poudarila bi, da je postopek NPK namenjen plesalcem in ne tistim, ki to želijo postati (enako velja za koreografe in baletne plesalce). Postopek NPK je relativno kratek, saj gre za dokazovanje po neformalni poti pridobljenega znanja. Če je le-to članom komisije uspešno dokazano, se kandidatu izda certifikat, ki ima, kot že omenjeno, javno veljavno listino.
… prejemnica Eva Jankovič. (foto: Tine Gornik)
Na certifikatu je naveden poklic kandidata in vse osvojene kompetence ter znanja, ki jih s to listino lahko dokazuje tudi v drugih državah Evropske unije. Na kratko, koreograf je koreograf po poklicnem standardu in je njegov poklic priznan s strani ministrstva, pristojnega za delo, torej Republike Slovenije. (je za naš portal komentirala pridobitev in pomembnost nacionalne poklicne kvalifikacije za plesalce, koreografe in baletne plesalce Jasmina Rebernik, svetovalka za NPK in sodelavka pri Zvezi plesnih društev Saltare. Med prejemniki certifikatov prejšnjo soboto v okviru salsa festivala v hotelu Habakuk so bili tudi koreografinja Mirjam Podobnik, Robi Grmek, Eva Jankovič, Martina Plohl …)

View Gallery 6 Photos