Jaš Otrin

Please select a featured image for your post

"Moja soproga Bojana Nenadovič Otrin vedno dobi najboljše vloge, o tem ni dvoma, ampak ne zato, ker je moja žena, marveč zato, ker je najboljša v Sloveniji."(Jaš Otrin, v.d. umetniškega direktorja ljubljanskega baleta, odgovarja na očitke o nenehnem "furanju" svoje žene za www.dnevnik.si)