Jana Kovač Valdés. Čas, da se zbudimo!

Da vas ne odpihne

Kljub dejstvu, da se je podnebje spreminjalo tudi v preteklosti, v našem času podnebne spremembe predstavljajo enega najresnejših problemov človeštva. Če ne bomo ukrepali, bodo povzročile veliko škodo, kar bo slabo vplivalo na naravno okolje in posledično tudi na človeka.

Tornado

Pravica nas, otrok ni samo, da hodimo v šolo, ampak da lahko živimo v zdravem okolju in da soodločamo o svoji bodočnosti. Otroci o problemih, s katerimi se soočamo danes, tudi razmišljamo in o njih govorimo. Pravico imamo biti slišani. Tudi naš glas je pomemben in želimo, da nas poslušate. Mi bomo o tem zaplesali in tudi na ta način prispevali k večjemu ozaveščanju skrbi za naš Planet. Otroci smo priča nenehnemu uničevanju planeta in odraščamo ob svetovni podnebni krizi. Podnebne spremembe že botrujejo ekstremnim podnebnim dogodkom. Povečali sta se moč in pogostost vremenskih ujm: sprožajo se obilnejše padavine in poplave, pogostejše so suše, pogostejši požari v naravnem okolju.

Smog

Globalno segrevanje vpliva na vodo, ki jo pijemo, na zrak, ki ga dihamo, na prostor, v katerem živimo. Podnebne spremembe že vplivajo na zdravje ljudi in vseh živih bitij na planetu. Narava se nam maščuje za vse, kar delamo narobe. Zato je čas, da se zbudimo.

Žledenje (foto: Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana)

Koncept predstave sta pripravili plesni pedagoginji prof. Jana Kovač Valdés in prof. Veronika Valdés. V njunih koreografijah pleše 149 mladih plesalcev od 7 do 15 let, kostumografijo pa je oblikovala Mojca Janželj Tomažič.

Jana Kovač Valdés

In ker je tekstilna industrija drugi največji onesnaževalec okolja, smo letos reciklirali tudi večino naših kostumov. (vabilo na predstavo, ki so jo zaradi karantene v mesecu marcu morali odpovedati, predstavlja Konservatorij za glasbo in balet oddelek za sodobni ples in pripravnic v septembru. Vabljeni v nedeljo, 27. septembra 2020, ob 11.00 in 18.30 uri v Gallusovo dvorano Cankarjevega doma)