Jadran Živković. Delovanje Plesne zveze Slovenije rabi nov zagon …

Jadran Živković predstavlja vizijo Plesne zveze za prihodnja tri leta.
Plesna zveza Slovenije (PZS) je nacionalna panožna športna zveza, kar pomeni, da je njeno osnovno poslanstvo usmerjanje in razvoj plesa kot športne aktivnosti. Iz tega izvirajo naloge za nenehno optimizacijo tekmovalnih sistemov kakor tudi načrtovanje, usmerjanje in usposabljanje potrebnega strokovnega kadra. Organizacijsko temelji delovanje PZS na visoki stopnji avtonomije njenih štirih sekcij. Na skupni ravni so zato združene samo tiste naloge, ki omogočajo  razvoj vseh sekcij in bi jih bilo neracionalno in v marsičem tudi nemogoče izvajati na ravni posameznih sekcij. To so zlasti naloge, ki zagotavljajo: skupne evidence o članstvu v PZS; koordinirano finančno načrtovanje in nastop pri kandidiranju za javna sredstva ter nadzor nad njihovo porabo; koordiniran nastop in usklajevanje pri poročanju o porabi javnih sredstev; skupen notranji nadzor in disciplinsko politiko; skupno administracijo, vodenje financ in koordinacijo z zunanjo računovodsko službo; potrjevanje programov in odločanje o skupnem strokovnem izobraževanju v interesu PZS določeno stopnjo solidarnosti med sekcijami pri načrtovanju in porabi sredstev.
 
Jadran Živkovič z bratoma Sebastijanom in Luko Vodlanom na enem od tekmovanj v preteklosti
Pri postavljanju vizije moramo ugotoviti, da ima Plesna zveza Slovenije dva osnovna namena: popularizacijo in razvoj družabnega plesa v obliki plesa za vse, nadaljnji razvoj tekmovalnih sistemov in vzgojo tekmovalcev.
V načrtu dela za prihodnje triletno obdobje moramo po mojem mnenju vsekakor dati prednost naslednjim nalogam: še naprej razvijati vse tekmovalne sisteme vseh sekcij, še naprej skrbeti za izpolnjevanje pogojev za kategorizacijo športnikov, zelo izboljšati odnose z javnostjo (PR) ter boljša promocija plesa, izboljšanje organizacije in dela vseh organov PZS, nadgradnja in posodobitev vseh pravilnikov PZS, nadgradnja in posodobitev sistema izobraževanja v vseh sekcijah PZS, ponovna prevetritev statuta PZS, definiranje pristojnosti sekcij, predvsem v odnosu do predsedstva PZS.
 
S plesalko Klaro Lainšček na podelitvi nagrad Plesne zveze Slovenije
Predsedstvo PZS mora imeti nadzorno vlogo predvsem pri zagotavljanju spoštovanja pravil PZS s strani organov sekcij. Na sejah predsedstva PZS se morajo sekcije usklajevati pri izvajanju skupne politike PZS. Vsekakor se mora izboljšati transparentnost delovanja vseh organov PZS. Zapisniki predsedstva morajo biti objavljeni v bistveno krajšem času, kot je bilo do zdaj. Enako angažirano in uspešno kot doslej je treba skrbeti za financiranje dejavnosti iz javnih sredstev. Toda PZS nikakor ne sme biti povsem odvisna od teh sredstev in si mora zagotoviti lastne vire sredstev, s katerimi lahko preživi, tudi če se dotoki javnih sredstev občutno zmanjšajo. Delovanje PZS rabi nov zagon, nove jasne in učinkovite metode delovanja. PZS mora biti vzor preostalim športom, njeno delovanje pa v zadovoljstvo članom in članicam PZS. (program oziroma vizija vodenja in prioritet ob kandidaturi za predsednika Plesne zveze Slovenije za obdobje 201920122 Jadrana Živkovića, nekdanjega step plesalca, koreografa in pedagoga. Kandidaturo mora po statutu Pesne zveze Slovenije vložiti plesni klub, in to je storil tudi ŠKD Plesni studio Novo mesto, ki je Jadrana kandidiral. A kot je znano, se je pri vložitvi kandidature zapletlo, saj jo je Robi Grmek, predsednik ŠKD Plesni studio Novo mesto, vložil osebno na enem od turnirjev v Novem mestu, in sicer v roke Vesni Huber, eni od treh poslovnih sekretark, ki jih premore Plesna zveza. To pa ni bilo v skladu z razpisnimi pogoji, zato je bila Jadranova kandidatura zavrnjena in na zadnji skupščini naj bi se tako odločalo samo med dvema kandidatoma, in sicer Zoranom Kljunom in Patrikom Perošo (njegovo vizijo Plesne zveze Slovenije objavim v prihodnjih dneh), kandidatom Pro Dance studia Nova Gorica, ki ga je pripeljala Fiona Johnson Kocjančič. ŠKS Plesni studio Novo mesto se je na zavrnjeno kandidaturo pritožilo in predsednika Nadzornega odbora PZS Draga Šuleka prosilo za mnenje, ki si ga lahko preberete spodaj.
 
Stališče Nadzornega odbora PZS
 
Razplet skupščine je znan, saj se je po dveh urah in pol razpustila, ko na glasovanju ni bil sprejet dnevni red. Kaj se bo zgodilo čez tri mesece, ko naj bi bil na programu nov sklic, pa v tem trenutku ne ve nihče. A Zoran Kljun, aktualni predsednik PZS, je bil po skupščini trdno prepričan, da Jadrana Živkovića ne bo med kandidati za predsednika, ker kandidatura ni bila oddana pravilno.)
 
Zoran Kljun se bo držal pravil tudi na prihodnji skupščini. Menda …
View Gallery 5 Photos