Izredna skupščina Plesne zveze Slovenije. Kljun & Lampič & Živkovič kršijo zakonodajo

Zoran Kljun ima vedno aduta v rokavu. Bo tudi tokrat tako?

"Minila je dobra polovica leta, odkar smo bili nekateri člani IO in podporniki izvoljeni v nove organe Plesne zveze Slovenije. V javnosti se nismo oglašali. Najprej smo želeli spoznati, kako poteka delo Izvršnih odborov sekcij ter s svojimi izkušnjami in znanjem vplivati na boljše delovanje Plesne zveze Slovenije. Redno smo si izmenjevali informacije in mnenja ter iskali boljše rešitve. Zaupali ste nam in nas podprli, za kar smo vam hvaležni. Svoje delo v odborih in predsedstvu smo sprejeli z vso odgovornostjo. Ves čas smo opozarjali na resne pomanjkljivosti in napake najpomembnejšega akta PZS (statut), ki ureja njeno ureditev in delovanje, ter predlagali spremembe. Veliko članic je spoznalo, da statut ni usklajen z Zakonom o društvih in nas je na skupščini tudi podprlo, žal pa ne dovolj, da bi bila neusklajenost odpravljena. Ko je bil statut PZS s popravki, ki smo jih zavrnili, oddan na UE v potrditev, ga je le-ta zavrnila in podala zahtevo za spremembe in uskladitev z Zakonom o društvih, skratka točno tiste, na katere smo opozarjali in spet opozarjamo. Gre za bistvene elemente, kot so enakopravnost med članicami, odprava privilegijev ter pregledno in odgovorno vodenje PZS.

Miha Lampič je eden od uradnih snovalcev popravka statuta Plesne zveze Slovenije.
Popravki statuta komisije za statut (Kljun, Lampič, Živkovič) še vedno ne ustrezajo zakonodaji, saj kršijo enakopravnost med članicami. Predlogi še vedno podpirajo možnost ena članica – več glasov, (skratka odvisno od finančne moči članice), čeprav poskušajo pojasniti, da so z dodanimi členi, ki opredeljujejo, da imajo pravico do glasovanja le "aktivne članice" (nova in za "lase privlečena" formulacija), manipulacijo z glasovi onemogočili. Seveda to ni res, saj bodo tisti, ki že sedaj izkoriščajo to možnost, s tem lahko nadaljevali. Nekdo, ki ima samo registrirane klube in sekcije v več krajih, dejansko pa ne delujejo, ampak obstajajo le na papirju, ima lahko posledično kar 8, 12, 16 ali več glasov. Vse, kar bo moral storiti, je, da enega ali dva plesalca registrira v teh "neaktivnih" klubih in bodo tako naenkrat postali "aktivna" članica (beri "stroj za glasovanje"). Pa še največja nevarnost neenakopravnosti; v primeru, da skupščina ni sklepčna tudi po vnovičnem sklicu, lahko spremembe statuta in vse pomembne odločitve sprejme ena oseba kar sama (s svojimi statisti), ker je takrat dovolj za sprejem sklepov prisotnost le treh članic z glasovalno pravico. Ker sami nismo pravni strokovnjaki in ker smo želeli neodvisno pravno mnenje o popravkih, ki jih predlaga komisija za statut PZS, smo zanj zaprosili odvetniško družbo Grilc, Starc & partnerji, kako bi na pravilen, pošten in enakopraven način morali biti formulirani ključni členi statuta PZS (8. člen, 21. člen, 23. člen). Ta predlog smo podali tudi na izredno skupščino sklicano za torek, 29.10.2013, ob 16. uri v Ljubljani. Članice PZS potrebujemo jasen, pregleden statut, ki bo omogočal enakopravno obravnavo vseh članic. Naš predlog statuta to omogoča, zato prosimo za čim večjo podporo na skupščini." (sporoča vsem članicam Plesne zveze Slovenije Iniciativni odbor za spremembe v PZS in apelira na odprte oči ter odločna dejanja preko socialnega omrežja FB)