Helena Valerija Krieger. Na avdicijah nimaš priložnosti pojasnjevanja, zakaj si ali nisi, kaj bi, če bi. Samo tvoje telo govori. Kompromisov ni!

Helena Valerija Krieger vodi baletno šolo na KGBM od leta 2003

V pričujočem članku želim kot predstavnica Konservatorija za glasbo in balet v Mariboru in vodja baletne šole pojasniti, kakšni so pristopi in cilji izobraževanja na naši šoli.

Na Konservatoriju Maribor v program umetniške gimnazije vpisujemo dijakinje in dijake, za katere ocenjujemo, da so po svojih dispozicijah in znanju ustrezni, in zanje predvidevamo, da imajo možnost uspešno usvojiti predpisan učni program vseh štirih letnikov in da lahko uspešno zaključijo šolanje in opravijo maturo. Vpis v umetniško gimnazijo, modul A – balet zahteva od posameznega kandidata in njegovih staršev, da se pred vpisom seznanijo s tem, v kakšen način šolanja se vključujejo ter kakšni so cilji posameznika. V ta namen organiziramo informativne dneve in dneve odprtih vrat na šoli in Božični koncert, dva Svečana baletna večera v Slovenskem narodnem gledališču Maribor, prosto dostopni so video posnetki vseh naših prireditev, poletno baletno šolo.
Cilj štiriletnega baletnega šolanja na umetniški gimnaziji je izobraziti profesionalnega baletnega plesalca, ki bo že v drugem ocenjevalnem obdobju četrtega letnika obvladal zanje, ki bi/bo zadostovalo za uspešno opravljeno avdicijo v profesionalnem baletnem ansamblu kjerkoli v svetu.

Baletni standardi opredeljujejo baletnega plesalca s posedovanjem določenih telesnih dispozicij, ki jih določa stroka, ustreznim videzom (brez prekomerne teže in brez ekstremne suhosti), baletno tehniko in zmožnostjo umetniškega izražanja. Zgoraj omenjene kvalitete želimo naučiti in privzgojiti mladim baletnim plesalcem v času šolanja na naši šoli. Potrebno je omeniti, da pogoji baletnega izobraževanja na srednji stopnji postavljajo odgovorne in stroki zavezane profesorje pod velik pritisk. Realizacija učnih programov, ki ga na našem konservatoriju dopolnjujemo z vključevanjem vrste baletnih korakov in skokov, ki niso opredeljeni v slovenskih učnih načrtih, so pa del baletne tehnike, v pogojih, ki so glede na evropske standarde manj primerni, zahteva tudi angažiranost dijakov. Mnogi naši dijaki prepoznajo to prednost in se zaradi znanja, ki jim ga šola nudi, vključujejo v izobraževanje. Njihovi cilji so jasni, njihova aktivnost je odgovorna in imajo odnos do baletne umetnosti, kar se kaže predvsem v odnosu do dela, fokusu in ciljni naravnanosti ter nenazadnje v odnosu do svojega baletnega telesa …

Srednje baletno šolanje, ki traja le štiri leta, zahteva od dijakov, da si v tem času zastavijo svojo življenjsko pot in karierne cilje, kar je v nasprotju z večino njihovih vrstnikov, ki o teh odločitvah razmišljajo šele ob zaključevanju fakultete, ko so precej bolj zreli. Tako so naši mladostniki v situaciji, da morajo hitreje dozoreti in prevzeti odgovornosti, ki jim jih nalagajo pogoji baletnega sveta in svet odraslih. Zagotovo prihajajo v tem obdobju nekateri dijaki v konflikt s samim sabo in z okolico. Vemo, da je to izjemno občutljivo obdobje za odraščajoče najstnike in vsi smo ga preživeli, tako ali drugače. Toda ne smemo pozabiti, da se kolo časa vrti, da skočiš na vlak ali pa bo vlak odpeljal brez tebe. Če premoreš toliko ljubezni do baleta, samodiscipline in odrekanja ter da te vodi entuziazem učiteljev, ki te učijo stroke, razveseljujejo baletni nastopi, gledališče, tvoja bodoča kariera, ostaneš na vlaku. Drugače žal ne. Osnovno baletno izobraževanje temelji na seznanjanju učencev s področjem plesne in baletne umetnosti, učenjem baletne tehnike ter vzgoji ljubezni do baleta in gledališča in je namenjeno širši populaciji.

(foto: Tiberiu Marta)

Na srednji stopnji izobražujemo profesionalne plesalce in ne ljubiteljev baletne umetnosti. To odgovornost je potrebno prevzeti, ko se odločiš za tovrstno šolanje. Je težko. Da, težko je, ampak balet je sinonim za lepoto, estetiko, disciplino in ga uvrščamo v eno od področij visoke, specializirane umetnosti. Kompromisov ni. Na avdicijah nimaš priložnosti pojasnjevanja, zakaj si ali nisi, kaj bi, če bi. Samo tvoje telo govori.
In če se izrazim še nekoliko bolj ‘športno’. Balet je eden najtežjih fizičnih oblik udejstvovanja, saj od plesalca poleg tehnike ter izjemno visokih ciljno naravnanih izvedbenih standardov le-te zahteva tudi umetniško izražanje izvajalca ter brezhiben estetski videz. (za naš portal komentira drugo plat medalje učenja baleta vodja baletnega oddelka na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor Helena Valerija Krieger, ki je vodja baletne šole že 17 let. Kot piše na spletni strani KGBM, je končala Srednjo glasbeno in baletno šolo in študij ekonomije na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru. Po študiju je plesala v baletnem ansamblu SNG Maribor. Leta 1993 se je zaposlila kot baletna pedagoginja v Srednji glasbeni in baletni šoli v Mariboru. Lani je diplomirala še na Akademiji za ples Alma Mater Europaea.)