Zoran Plohl in Tatjana Lahvinovič v eni od “spornih in pohujšljivih točk” na letošnjem državnem prvenstvu v Lenartu. (foto: Marko Mesec)