Oba svetovna prvaka pa še zaljubljena, Tatjana in Aleksej.