Edwin Orr Denby

"V plesu obstaja malo norosti, ki pa večini ljudem doprinese veliko dobrega." (slavna izjava Edwina Orra Denbyja, ki je bil proglašen za najbolj pomembnega ameriškega plesnega kritika v 20. stoletju.)