Dušan Vodlan. Delovanje Plesne zveze Slovenije je moralno in etično sporno ter nelegitimno! Ustava RS dovoljuje ples!

Dušan Vodlan (foto: osebni arhiv)

Vodstvo Umetniškega plesnega združenja – UPZS obvešča svoje člane in člane Plesne zveze Slovenije – PZS ter vse plesalce in starše, da samovoljno sprejete spremembe Statuta PZS (tretjega odstavka 12. člena), ki ga je izvedlo vodstvo PZS, ne more preprečiti svobodnega in prostega udeleževanja plesalcev ali klubov na katerem koli plesnem festivalu ali tekmovanju.
Poteza, ki jo je znova na izredni skupščini izvedlo vodstvo PZS, in izglasovalo dopolnilo določila 12. člena Statuta PZS, s katerim lahko predsedstvo PZS samo sprejme sklep o prepovedi nastopanja članom članic PZS na tekmovanjih, ki so v konfliktu interesov z uradnim nacionalnim tekmovalnim sistemom, kajti PZS je na podlagi določil Zakona o športu RS nacionalna panožna športna zveza in kot taka edina na nacionalnem nivoju pristojna za regulacijo prirejanja tekmovanj, ki prinašajo statusne pravice članom članic PZS, vse skladno s pravili PZS in OKS-ZŠZ, je moralno in etično sporna ter nelegitimna.

Jadran Živkovič, predsednik Plesne zveze Slovenije pred leti na podelitvi diplom in pokalov bratoma Sebastijanu in Luki Vodlanu

Tudi pravno oziroma legalno gledano konflikt interesov kot pravni standard ni definiran in ga v tem primeru niti ni možno uveljavljati brez določitve ustreznih pravnih norm in varnosti. Gre izključno za namen ustvarjanja strahu in grožnje, ki jo lahko samovoljno izvaja predsedstvo PZS, kar je s športne in moralne plati vprašljivo in neetično. Jemati pravico, omejevati in preprečevati nastopanje plesalcev kateregakoli društva, ki je član PZS, tudi na tekmovanjih UPZS, je nedopustno in nemoralno.

Zato obveščamo vse plesalce, starše, klube oziroma društva, ki ste člani PZS, da vam sprejem tega pravila in dopolnila ne omejuje nekaj, kar vam dovoljuje Ustava Republike Slovenije in druge pravne podlage, ki urejajo delovanja tako PZS kot tudi UPZS. Plešite kjerkoli, kadarkoli in s komerkoli. (sporoča javnosti Dušan Vodlan, predsednik UPZS, in odgovarja na nedavne odzive Plesne zveze Slovenije, ki želi prepovedati udeležbo na tekmovanjih, ki jih organizira Umetniško plesno združenje Slovenije. Vprašanje je, ali velja ta ‘prepoved’ udeležbe tudi za festivale Libero Dance in Dance Fest NM, ki ju organizirata člana PZS Azra Selimanovič in Robi Grmek. Vprašanja so poslana na Plesno zvezo Slovenije.)