Branko Potočan & Fourklor sprašujeta. Kaj si danes želi naše telo?

Zadruga (foto: Drago Videmšek)

Nova predstava Branka Potočana & skupine Fourklor odpira razmišljanje o tem, kaj si danes želi naše telo? Je hrepenenje ekstatičnega telesa na pragu leta 2023 podobno hrepenenju ekstatičnega telesa preteklosti?

Za celotno področje kulture, predvsem pa za nevladne organizacije, lahko rečemo, da delujejo po principu udarništva in samoeksploatacije. Mnogim možnost delovanja omogočajo prav skupni prostori, ki so še ostali in delujejo kot zadruge. Zadrugo je včasih povezoval skupni interes, ki ustvarja razmere za samouresničitev potencialov tako posameznika kot skupnosti kot celote. Medtem ko danes vztrajno iščemo politično voljo, kako najti prostor za različne civilne iniciative. Taki prostori so vedno redkejši, saj se njihova vrednost gleda zgolj skozi tržno vrednost, kar povzroča kratke stike med dosegljivostjo prostora in lokalnimi ljudmi, ki bi takšen prostor potrebovali.

Kako bomo lahko v prihodnosti še živeli skupaj? Gledališče je prizorišče radikalnega mišljenja resnice, ki trasira pot za spremembe. Gledališče gradi in ustvarja skupnost in spodbuja h kritičnemu motrenju ter etičnemu razmisleku. In podoba telesa v umetnosti je vedno odraz podobe telesa družbe neke dobe, ki je danes popolnoma individualistična. Zadruga / Za druga zato ponuja razmislek o današnjem času, prostoru, izginjanju skupnosti ter ‘najdevanju’ naših teles v novih epidemičnih okoliščinah; fizičnih in mentalnih, ki še kar trajajo …

(foto: Drago Videmšek)

Dialog se vzpostavlja samo prek nadgradnje samega sebe, pri čemer je nujna ne zgolj povezava ‘druga z drugom ‘, ampak tudi s skupnim prostorom, z zadrugo, ki šele omogoča potopitev v skupni duh trenutka vseh nas. (razmišljanja Branka Potočana in ekipe Fourklora v sestavi Anamaria Bagarić, Jana Menger, Tajda Podobnik, Tini Rozman in Veronika Valdes ob novi predstavi z naslovom Zadruga, ki bo doživela premiero v soboto, 28. januarja, ob 21.00 kar v studiu Zavoda Vitkar na Parmovi 25 v Ljubljani. Število obiskovalcev je zaradi specifike prostora omejeno, in če zamudite premiero, ujemite ponovitvi, ki bosta na sporedu 29. in 30. januarja ob istem času na istem mestu.)