Branko Padjan

"Predsedstvo Plesne zveze Slovenije vse bolj spominja na vladanje totalitarnih sistemov, saj se je na 9. seji 2.2.11 zavzelo za odpravo kakršnekoli omejitve glede možnosti ponovne izvolitve predsednika in članov predsedstva in s tem prepusti odgovornost članicam, da bodo v skladu s statutarno določenimi postopki v danih okoliščinah izvolile vodstvo, ki je po volji večine. Vse to kaže na dejstvo, da sami sebi pripravljajo "teren" za nesmrtno predsedništvo in članstvo v predsedstvu. Mnogi si ne želimo več dolgoletnega sekretarja PZS v jugo časih oz. predsednika Draga Šuleka na tej funkciji, saj PZS ne pluje v pravo smer. Na tej isti seji so sklenili, da "podatki o poslovanju s povezanimi osebami naj ne bodo sestavni del letnega poročila, temveč naj bodo evidentirani in na zahtevo dostopni na vpogled vsaki članici PZS", kar kaže na to, da želijo čimbolj skriti svoje prihodke, ki jih prejemajo s strani PZS. Zelo obžalujem pasivnost članic PZS, ki ne želijo sodelovati v delu PZS, posebej na skupščini, in s tem uveljavljati svoje interese, tudi zato, ker glasovalni stroj omogoča sodniški in učiteljski organizaciji po mojem mnenju neupravičeno in pretirano število glasov na skupščini. S tem je glasovanje na skupščini PZS možno napovedati vnaprej. Obe organizaciji skupaj imata na skupščini 8 glasov." (obvešča po elektronski pošti članice PZS Branko Padjan, predsednik Društva plesnih dejavnosti Rolly Rogaška Slatina, o bližajoči se skupščini PZS in opozarja na ponovne nepravilnosti v delovanju Plesne zveze Slovenije)