Bi šli k Etchi Dvornik na masažo ali pa na kontaktno plesno improvizacijo?

Etcha Dvornik je v rezidenci v Ljubljani. (foto: Tone Stojko)

Kontaktna plesna tehnika je ena od postmodernih plesnih tehnik, ki se je pojavila v 70-tih letih v Ameriki, pod vplivom plesalcev, kot sta Steve Paxon in Nancy Stark Smith. Fizični kontakt med dvema osebama ali več je pogosto vir improviziranih gibanj, od tu naziv. Teza, protiteza, nošnje, dvigi, opore, razvoj in ozaveščanje čutov, dotik, pogled, sluh, vonj, kinestetične zaznave, odnos med telesom in njegovim okoljem, med zunanjim in notranjim, med mislijo in akcijo. Tehnika se bogati s somatičnimi pristopi, kot so Feldenkrais, Alexander, BMC (Body Mind Centering), in pozna številne aplikacije, od estetko-umetniških do terapevtskih, zato je uporabna in koristna vsem, katerih delo sloni na telesu ali pa se želijo spoznati drugače, preko notranjega posluha in subtilne igre z drugimi. S kontaktno plesno tehniko sem se spoznala v 80-letih v Parizu preko ameriškega koreografa Marka Tompkinsa in pozneje delala s številnimi francoskimi ter ameriškimi pedagogi (Didier Silhol, Julian Hamilton). Kot članica Francoske plesne kontaktne mreže tehniko redno prakticiram že nekaj desetletij.

Govoriti o koreografskem zapisu, o strukturi plesne fraze pomeni govoriti o času in prostoru, o njuni medsebojni povezanosti in soodvisnosti. Zakaj in kako en gib sledi drugemu? Kakšna je časovnost v nizanju gibov? Med dvema giboma? Časovnost ponavljanja? Kaj je glasbenost giba? Kje se gib začne, kje se konča? Pretakanje od enega giba do drugega. Napetost, intenzivnost, tišina, fluidnost, kroženje. Razlistenje telesa v prostoru, razlistenje prostora v telesu. Z udeleženci želim deliti dolgoletno ter raznovrstno izkušnjo koreografinje in plesalke, zastaviti številna vprašanja ter nakazati nekaj možnih odgovorov. V kolikor bo zanimanje, se delavnice lahko nadaljujejo in predstavljajo začetek za novo kreacijo.
… (foto: Tone Stojko)
Delavnica je namenjena vsem, ki se želijo s to tehniko seznaniti, se v njej izpopolnjevati, kot tudi tistim, ki želijo obogatiti plesni jezik in koreografski zapis. V času rezidence sem tudi na voljo za individualno delo, vprašanja ali koreografski coaching. Dobimo se v Cepetki – Rezidenčni center JSKD, Cankarjeva 5 v Ljubljani v petek, 26. 2., med 17.00 in 20.00, v soboto, 27. 2., med 11.00 in 17.00 ter v nedeljo, 28. 2., med 11. in 17.00. Cena za vse tri dni je 40 evrov, posamezen dan pa 20. Na voljo sem vam tudi za tečaj iz masaže in relaksacije v dvoje. (vabi koreografinja Etcha Dvornik, da se ji pridružite na plesnih delavnicah. Prijave in informacije na etchadvornik@hotmail.com)