Azra Selimanović poslala dopis na vlado in NIJZ. Iz srca vas naprošam, da razmislite o čimprejšnji sprostitvi ukrepov aktivnosti plesnih šol!

Azra Selimanović upa, da vlada prisluhne njenim željam po odprtju plesnih šol in s tem izvajanju prostočasnih plesnih dejavnosti (foto: Lea Slapar)

Cenjena vlada in predstavniki NIJZ, sem Azra Selimanović, ustanoviteljica in vodja podjetja, ki se ukvarja s prostočasnimi in obšolskimi dejavnostmi za otroke in najstnike, plesne šole Libero dance center.
Razlog pisanja mojega dopisa je, da se želim čim prej in bolj podobno seznaniti s trenutnim stanjem in reševanjem le-tega na področju, ki ga pokrivamo. Trenutno še nikjer nisem zasledila, da bi bila odprta tudi problematika plesnih šol in ostalih storitev, ki jih nudimo. Zato Vas vljudno prosim za kooperativnost glede na situacijo.
Naj najprej poudarim, da sem neizmerno srečna za vse podjetnike, ki so dobili zeleno luč, da lahko pričnejo s svojim poslovanjem. Še vedno pa se mi zdi, da so kriteriji za obravnavanje posameznih podjetnikov zelo ozko usmerjeni. Umerjeni so na točno določene skupine branž, medtem ko so druge enostavno spregledane, razlog za to pa je, zaenkrat, še neznan. Omogočili ste poslovanje salonov z avtomobili, trgovin s pohištvom in vrtnim materialom, trgovin s tehničnimi napravami, servisom, frizerjem ter kozmetičnim salonom, celo lokali in cerkve odpirajo svoja vrata, čeprav gre v določenih primerih za izrazite storitve, ki jih v veliki večini uporablja starejša populacija prebivalstva. Zeleno luč dajete poslovnim panogam, ki so za duševno zdravje manj potrebne in so namenjene starejši (bolj ogroženi) populaciji.

Azra Selimanović s pedagoško ekipo Libero dance centra


Pri tem pa ste popolnoma izpustili populacijo, ki ji bo tovrstna situacija lahko pustila največje posledice. Populacija, ki je najbolj ranljiva in najmanj dovzetna za spremembe, je v največji meri prikrajšana za vsakodnevno rutino, za tiste stvari, ki so ji najbolj drage. Naši populaciji, OTROKOM, na katere vsi polagamo največ upov, ste odvzeli pozitivne storitve, vzeli ste ji veselje, vzeli ste ji možnost pozitivnega načina izobraževanja in priložnost, da spet zaživijo v okolju, v katerem se dobro počutijo.
Na omenjeno starostno populacijo ste iz neznanega razloga preprosto pozabili.
Za otroke niste storili ničesar. Za otroke se ni odprla nobena dejavnost, nobeno kreativno okolje, nobena delavnica in nobena priljubljena oblika preživljanja prostega časa. Nobena njihova aktivnost še ni bila odobrena. Njihov glas je bil enostavno preslišan ali pa ni bil dovolj močan, da bi prišel do vas. Ravno otroci potrebujejo socializacijo, druženje, aktivno življenje, pozitivizem ter vrnitev v normalno življenje, v VARNO OKOLJE, vi pa ste nanje pozabili in jih držite zaprte doma. V resnici pa starši, katerim se je življenje moralo premakniti naprej (in so že dobili pozive, da se vrnejo v službe), nimajo varstva niti časa in zato združujejo otroke v svojih domovih in si jih podajajo, ker ne vedo, kaj z njimi. Nekaj se jih je že vrnilo na delovna mesta, velika večina pa se na delo vrača 4. maja. Zato bodo otroci zapostavljeni še v večji meri, kot so bili do zdaj.

Izjemno me skrbi občutek, da se z nami še nekaj časa ne bo nihče ukvarjal in se naša vrata še lep čas ne bodo odprla. Saj smo konec koncev namenjeni prostemu času. Potrebno je poudariti, da smo vsi, ki se ukvarjamo s prostočasnimi dejavnostmi ter dejavnostmi sekundarnega izobraževanja, vezani na dolžino šolskega leta. Z delom lahko v večini začnemo po 15. septembru, ko se uredijo vse šolske obveznosti, večina šele 1. oktobra, ter delujemo v najboljšem primeru do 20. junija, ko ljudje nehajo obiskovati tovrstne dejavnosti. Zaprti smo tudi vse šolske počitnice, kar pomeni, da moramo v idealnih pogojih zagotoviti sredstva za 12 mesecev poslovanja v slabih devetih mesecih. Ker gre za rekreativno in izobraževalno dejavnost zasebnih podjetij ter zasebnikov, smo v veliki večini v najetih tržnih prostorih, za katere plačujemo najemnino za 12 mesecev po normalni tržni ceni. Zaradi kakovostne izvedbe storitev hitro potrebujemo prostor z več dvoranami, ki obsega 400 m², in ga je treba v teh časih plačevati. Najemodajalci nam v tem primeru niso prišli naproti in jih ne zanima, kako bomo lahko poslovali naprej. Tudi če se ukrepi sprostijo, bomo brez dohodka gotovo ostali vsaj do sredine septembra. Tako za nas, zaradi odloka, nista izgubljena (do zdaj) le dva meseca, ampak polnih šest mesecev. Prepričani smo, da se v letošnjem letu naši tečajniki gotovo ne bodo vrnili v dvorane za tri tedne. Pa tudi če jih odpremo v tem trenutku, bo upad več kot 50-odstoten. Starši bodo raje počakali na novo šolsko leto ali še huje na konec tekočega leta glede na napovedi, da se bodo razmere jeseni ponovile. Kar pomeni, da je za nas, če se ne bo hitro ukrepalo, sezona za letošnje šolsko leto končana – in večina podjetij tega brez pomoči ne bo moglo preživeti in bo primorana zapreti svoja vrata, za vedno. Poleg tega je treba poudariti dejstvo, da so prostočasne dejavnosti pri večini populacije obravnavane kot ‘luksuzna’ dejavnost, ki se jo črta takoj, ko oseba izgubi določen vir dohodka, in ne kot dejavnost, ki pripomore k varovanju in krepitvi zdravja. Glede na naraščanje stopnje brezposelnosti ter zmanjševanje dohodkov v družinskih proračunih smo realni in v najbolj optimalnih pogojih v septembru pričakujemo najmanj 30-odstotni upad. Izkušnje in dejstva so namreč pokazala, da so naše aktivnosti vedno med prvimi, ki se jim ljudje odpovedo, ko gre za razporejanje družinskega proračuna. Iz tega naslova potrebujemo še dodatna sredstva za oglaševanje in promocijo, da se dotaknemo tistih, ki jih razmere niso prizadele v največji možni meri in si ta strošek lahko še vedno privoščijo. Tega pa si žal ne bomo mogli privoščiti ob plačevanju najemnine za prostore, ki bodo šest mesecev samevali, ker nam ne dovolite poslovati, hkrati pa nismo med izbranimi, ki bi prejeli kakršnokoli pomoč za preživetje s strani države.

(foto: Nikola Janušič)

Naša dejavnost je prostočasna dejavnost, a naj poudarim, da gre ravno pri teh dejavnostih za razvijanje otrokovega potenciala, ki se ga v primarnem šolstvu v večini ne odkrije in spodbuja. Pri naših dejavnostih razvijamo in spodbujamo otroke, da se usmerjajo k umetnosti in športu. Skrbimo za njihovo socializacijo, njihov mentalni in fizični razvoj, dobro voljo, občutek pripadnosti in igramo izjemno pomembno vlogo v otrokovem življenju. V resnici smo izjemno pomembni. Pišem kot oseba, ki se ukvarja s populacijo staro od 3. do 14. leta starosti (85 odstotkov tečajnikov), od 15. do 20. leta (10 odstotkov); odrasli (5 odstotkov). Naj poudarim, da je bilo v tej starostni skupini v celotni Sloveniji z virusom Covid-19 okuženih le 24 oseb, od tega 14 dečkov, ki jih pri nas skoraj ni (imamo 90 odstotkov deklic). Poleg te izjemno nizke številke je treba poudariti, da je bila najmlajša smrtna žrtev stara 49 let.

(foto: Nikola Janušić)

Težko sprejmemo dejstvo, da bomo ravno mi, ki delamo z najmanj ranljivo skupino, prišli na vrsto ter začeli opravljati svoje delo med zadnjimi oziroma zaradi razlogov, ki sem jih navedla, po vsej verjetnosti šele septembra/oktobra.
Naša vadba poteka pretežno skupinsko, v celoti je izvedba možna brez osebnega in fizičnega dotika in je rekreativne narave, brez prekomernega fizičnega napora in potenja. Ne gre za vrhunski šport ali športnike, ki potrebujejo konkreten trening. Gre za dejavnost vadbe, kjer se otroci zabavajo, razgibajo, družijo in učijo socializacije ter hkrati skrbijo za svoje fizično telo. Smo butični plesni center s tremi velikimi plesnimi dvoranami, ki merijo 90, 120 ter 130 m², v katerih v normalnih razmerah ne presegamo 20 otrok v dvorani, v veliki večini tečajev največ 12. Naše skupine so bile že od samega začetka zastavljene tako, da so izjemno majhne in se lahko posvetimo vsakemu posebej. Vsak udeleženec tečaja ima tako ves čas na voljo minimalno 8 m² prostora. Naj poudarim, da vadba poteka 60 do 90 minut in se ne zadržujejo ves dan v zaprtem prostoru, kot to poteka v šoli. Vsekakor pa lahko v času ukrepov omogočimo vsakemu posamezniku več prostora in temu primerno zmanjšamo obseg skupin. Dvorane so opremljene s prezračevanjem in klimatskimi sistemi. Ker so naši uporabniki otroci, je poskrbljeno za ustrezno higieno, dvorane se dnevno čisti in skrbi za ustrezno večkratno razkuževanje. Prepričana sem, da bo vsak starš premislil in se trezno odločil, ali bo vrnil otroka nazaj v plesno šolo, ter sam poskrbel za maksimalno varnost ter njegovo zdravje, mi jim želimo le omogočiti, da vsaj pridejo in nadaljujejo izobraževanje, kjer so ostali.
Da še dodatno pojasnim okoliščine, v katerih se trenutno nahajam in jih spremljam dnevno, mi dovolite, da se dotaknem ljubljanskega BTC-ja. Odkar ste umaknili določene odloke in omogočili delo številnim poslovalnicam, ne morem mimo tega, da večina od njih ne poskrbi, da bi imela oseba okoli sebe 2 m² ‘svojega prostora’; vertikalno sta dva metra še možna, horizontalno pa nikakor, saj so že blagajne postavljene bolj skupaj, da je to fizično nemogoče; kontejnerji s prehrano, v katerih sta minimalno dve osebi, v celoti ne obsegajo 16 m²; kupcev se ob vstopu v trgovine ne šteje več, razkužilo je le še postavljeno pri vhodnih vratih in ga uporablja, kdor ga želi; da o gneči v trgovinah, kjer se giblje predvsem ogrožena starostna skupina, sploh ne govorim. Pred večjimi trgovinami ni mogoče najti niti enega parkirnega mesta, kar pomeni, da so vsi ti ljudje, v trgovini, kjer žal nihče ne spoštuje razdalj in polepljenih tal. V ponedeljek se bodo odprle tudi terase lokalov, in verjamem, da jih je malo, ki lahko zagotovijo varnostne pogoje (2 metra v vse smeri), zato menim, da delo z otroki ni nič bolj nevarno kot obisk trgovin, frizerja, kozmetičarke ali cerkve. In naj še enkrat poudarim, da podpiram odprtje le-teh. V plesnem centru lahko varnost zagotovimo veliko lažje, saj v vsakem trenutku točno vemo, koliko oseb in kdo bo prišel na določeno vadbo ob vnaprej določeni uri; urnike lahko prilagodimo tako, da se skupine med seboj ne srečujejo; tla v dvoranah lahko ustrezno označimo, da ne bo nihče vstopal v zasebni prostor druge osebe; ob vstopu v zgradbo in dvorano lahko zagotovimo ustrezno razkuževanje.
Odraslim osebam lahko celo onemogočimo vstop v zgradbo, saj lahko vaditelj otroke počaka pri vhodu v zgradbo in na ta način še dodatno poskrbimo za varnost.
Naša prošnja je, da vsem, ki poslujemo s starostnimi skupinami, ki niso ogrožene s strani Covid-19, omogočite delovanje in ponoven stik z našimi strankami, seveda počasi in z določenimi varnostnimi ukrepi. Otroci res potrebujejo socializacijo ter občutek, da se tudi zanje življenje premika naprej.

(foto: Girafon Studio)

Prav tako vas pozivam, da razmislite, kako nam lahko pomagate z določeno pomočjo pri reševanju plačila visokih najemnin, saj je za nas sezona izgubljena. Res je, da smo oziroma bomo samostojni podjetniki prejeli 350/700 evrov pomoči, vendar to zadostuje le za naše osnovno preživetje in iz tega ne moremo kriti niti najmanjšega stroška podjetij, ki samevajo, medtem pa računi za ‘obratovanje’ prihajajo.
Iz srca vas naprošam, da razmislite o čimprejšnji sprostitvi ukrepov ter obliki pomoči za nas, ki smo dolgoročno zelo pomembni pri razvoju otroškega potenciala, čeprav se sliši, da smo le prostočasna dejavnost. Marsikateremu otroku smo pomembnejši od primarnega izobraževanja, saj jih spodbujamo k odkrivanju in razvijanju svojega potenciala tudi izven okvirov formalne izobrazbe, ki v življenju ljudem, ki opravljajo tisto, kar res ljubijo, prinaša veliko več sreče, zdravja in notranjega miru. Prosimo vas, da nam omogočite delo, postavite pogoje ter pravila, ki jih bomo spoštovali in poskrbeli, da bo za varnost in zdravje poskrbljeno v največji možni meri.
V upanju, da ne bomo ostali spregledani, vas – skupaj s populacijo, ki to najbolj potrebuje – lepo pozdravljam. Polna upanja v pričakovanju na Vaš odgovor ter posluh za naše poslanstvo. (Azra Selimanović, vodja plesnega centra Libero, je objavila dopis na družbenem omrežju Facebook, ki ga je poslala na vlado in NIJZ. Pred dnevi se je angažirala tudi Plesna zveza Slovenije in na pobudo OKS v sodelovanju z Direktoratom za šport Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pripravila predlog določil in priporočil za upravljavce športnih objektov, kjer bi potekali trenažni procesi, in navodila za športnike in ostale sodelujoče v trenažnem procesu v primeru postopnega sproščanja omejitev za vrhunske in druge registrirane športnike in dopis poslala na vlado in NIJZ. Ples bo očitno, kot smo seveda navajeni, znova na zadnjem mestu aktivnosti, saj se o njem niti ne razmišlja.)