Ana Pandur Predin. Črni zvoki v Divaški jami

Ana Pandur Predin in Damir Avdić (Foto: Drago Videmšek)

S Črnimi zvoki se podajamo v raziskavo polja svobode, upora veljavni konvenciji, presečišča trenutka osebnega in resničnega v ustvarjalnem aktu in njunimi implikacijami v družbenem. Lorcovo besedilo kot inspiracija in idejna podstat osmišlja osrednjo temo, ki je v paradoksalnem razmerju sprevrnitve pomena, ki je je bilo besedilo deležno v 20. stoletju, s poudarkom na ponavljanju zgodovine. Izpovedovanje svobode, ki je nadžanrska, iskanje smisla in lepote znotraj danih razmer, ali pa njim navkljub, je ključno.

Predstava Črni zvoki nadaljuje in nadgrajuje misel predstave Firebird Ane Pandur, ki tematizira večno vračanje enakega in hrepenenje po svobodi v letenju. Lorca v naslovu predavanja kot izhodišče postavlja igro. Vsak sistem, kot je igra, ima tudi možnost napake, zdrsa. Zdrsa v smislu napake v samem sistemu igre, trenutnega zamika, ki odpira nove horizonte in ima transformativni potencial, ki lahko zavije v eno ali v drugo smer, ki tozadevno odpira polje nove svobode in lahko privede do nastanka nove igre. Istočasno lahko zdrs privede do ideološke sprevrnitve, ki novo nastalo igro, ki je brez zadnje misli, sprevrže v orodje manipulacije in hkrati z njo manipulira. Tehtnica se lahko nagne v eno ali drugo smer.

V iskanju presečišča med dvema svetovoma, kjer je bližina konca/smrti zmeraj že vnaprej predvidena, bodisi zaradi produkcijskih, ideoloških ali političnih razlogov, osmišlja vnovičen premislek o pomenu tega, kakšne so lahko posledice ideološke zlorabe ustvarjalne misli. (vabilo na premiero predstave Črni zvoki, ki se bo zgodila v neobičajnem ambientu Divaške jame 29. avgusta 2020. Izvajalca in avtorja Ana Pandur Predin in Damir Avdić.)