Ali se bodo na Plesni zvezi Slovenije stepli kot Kunc in Massi?!

"Spoštovani predsednik mag. Drago Šulek in člani predsedstva Plesne zveze Slovenije, kot ste mag. Šulek že sami v uvodu svojega pisma zapisali, smo v obdobju pred volitvami v izvršne odbore sekcij, predsedstvo in druge organe PZS. V takšnem obdobju je v vseh podobnih organizacijah povsem običajno in demokratično, da se članstvo in seveda tudi vodstvo kritično ozre nazaj ter oceni, kaj je bilo dobro, kaj ne in kaj bi lahko v naslednjem obdobju naredili bolje. V primeru PZS očitno to nikoli ni bila praksa, saj je veljalo načelo nezmotljivosti ter superiornosti vseh odločitev, ki so jih funkcionarji te zveze sprejemali in jih še sprejemajo ter o katerih ni dopustno kritično razpravljati. Kdorkoli se oglasi in izrazi nestrinjanje z odločitvami ter dejanji vodstva PZS, je takoj napaden in izobčen. Vsak tak napad na drugače misleče dosledno izvedete s piedestala tako imenovane strokovnosti in stroke ter nasprotnika takoj ter brez nasprotnih argumentov označite za nepoznavalca in rušitelja PZS. V ta namen je očitno dovoljeno uporabiti vsa razpoložljiva sredstva in na žalost tudi neresnice. Tak evidenten primer so vaše ponavljajoče pavšalne obtožbe, da naj bi Iniciativni odbor za izboljšanje delovanja plesalcev in klubov (v nadaljevanju Iniciativni odbor) blatil PZS in njeno vodstvo tako znotraj kot tudi zunaj plesne zveze, pri čemer nikoli ne navedete konkretnih primerov. Neutemeljeno obtoževanje članov Iniciativnega odbora s strani vodstva PZS se nadaljuje in se verjetno do konca volitev ne bo nehalo, zato se na tovrstne neargumentirane izjave ne bomo več odzivali. Naš odbor je nastal spontano pred dvema letoma prav zaradi splošnega nezadovoljstva z delovanjem PZS, ki je že več let prisotno med plesalci in plesnimi klubi. Z argumenti in konstruktivno smo vas na sestankih poskušali prepričati, kako bi lahko skupaj rešili posamezne probleme, s katerimi se soočamo, pa se ni dalo nič premakniti. Tako je že leta. Ne znate prisluhniti plesalcem in klubom, torej bazi, ki tvori PZS. Če je kdo kaj poskušal, je bilo, kot bi se boril z mlini na veter. Kaj vse je narobe, je plesalcem in plesnim klubom dobro znano, ker to občutijo na lastni koži in nam na to ni treba opozarjati. Tudi na nobeno institucijo Iniciativni odbor ni naslovil nikakršnega dopisa, zato naj se predsedstvo PZS ne smeši s takšnimi izjavami ali pa naj svoje trditve dokaže.

Kandidat za novega/starega predsednika Plesne zveze Slovenije Drago Šulek se očitno boji protikandidata…
Hvaljenje z uspehi plesalcev ni povsem utemeljeno, ker za to nimate skoraj nikakršnih zaslug. Plesalci so uspešni zaradi svojega trdega dela, truda in dela njihovih trenerjev in predvsem denarja ter podpore njihovih staršev. Zaradi kančka zaslug pri tem, je hvaljenje z uspehom slovenskih plesalcev najmanj nepošteno. Nihče vam ne oporeka določenih zaslug iz preteklosti, toda to je preteklost. Zdaj je čas za spremembe, ker nič ne more biti večno, tudi funkcije v PZS ne. Nujni so krepka prevetritev, pomladitev in nov zagon, ki pa ga sedanje vodstvo žal ne premore več. Nikomur izmed članov Iniciativnega odbora ne gre za funkcije v PZS, temveč za to, da se nazaj povežemo in skupaj naredimo korak naprej. Da smo nekateri člani Iniciativnega odbora vložili kandidature za več funkcij, nam je narekoval obstoječi statut. Naši programi temeljijo na avtonomiji vseh sekcij in kooperativnem medsebojnem sodelovanju, predvsem pa izhajajo iz potreb plesalcev ter plesnih klubov. V naših programih sta strokovni združenji namenjeni servisiranju potreb plesalcev in klubov ter skrbi za strokovni razvoj plesne dejavnosti, ne pa vodenju in obvladovanju Plesne zveze Slovenije skozi svoje interese. Popraviti vas moramo še pri eni neresnični trditvi, da smo v iniciativnem odboru le člani sekcije SLP. Iz te sekcije izhajata le dva člana, nekaj jih enakomerno deluje v SLP, MTP in PLR, pri dveh pa prevladuje oziroma je razvit le MTP, kar pomeni, da smo enakomerno zastopani v vseh sekcijah, razen v sekciji RNR.
… Smiljana Mekicarja.
Spoštovani, pozivamo vas k prenehanju tovrstne volilne kampanje in prosimo, da ne vznemirjate več plesalcev ter članic PZS z obtoževanjem in kazanjem s prstom na druge. Začnite predstavljati vaše programe za prihodnost članicam PZS ter slovenski plesni skupnosti, kajti tako boste dokazali, da so vaša skrb resnično plesalci, njihovi starši, plesni klubi ter razvoj plesnih dejavnosti in ne le ohranjanje funkcij!" (odgovarja na svoji FB strani Iniciativni odbor za izboljšanje pogojev dela plesalcev in plesnih klubov na dopis predsednika PZS mag. Draga Šuleka, z dne 14. februarja 2013)