Aktivnosti Dušana Vodlana in Umetniškega plesnega združenja Slovenije v polnem teku!

Delovna ekipa Umetniškega plesnega združenja Slovenije od leve proti desni: Smiljan Mekicar, Mateja Terčon Knap, Dušan Vodlan, Mojca Jakopič, Claudia Sovre, Daša Kerin in Eva Jankovič (foto: osebni arhiv UPZS)

V nedeljo, 27. 2.2022, je bil v prostorih Kulturnega doma Črnuče v Ljubljani redni občni zbor Umetniškega plesnega združenja Slovenije (UPZS). Na zboru se nam je pridružilo še pet klubov, torej nas je že 29. Prav gotovo se bo v letošnjem letu pridružilo še več klubov, tako da pričakujemo na našem 2. Državnem prvenstvu UPZS, ki bo 28. in 29. maja 2022, že okoli 40 klubov. Po uvodnem formalnem delu smo predstavili in uskladili načrt dela za letos. Prva naloga je prenova spletne strani, da bo še bolje predstavljeno naše delo in organi UPZS.

Dušan Vodlan z ekipo PK Lukec Krško na lanskem svetovnem prvenstvu

Kot reprezentanca UPZS se bomo udeleževali vseh WADF uradnih prvenstev in tudi festivalov. Skupna nabava enotnih trenirk bo tudi ena od primarnih nalog v tem letu. Ustanovili smo strokovno komisijo, ki bo pripravila vse potrebne dokumente in postopkovnik za pridobitev statusa “umetnika – plesalca”. Zaradi velikega zanimanje bomo začeli že letos pokalno mednarodno tekmovanje v solo plesih, v nekaterih standardnih in latinskoameriških plesih ter v karibskih plesih, kot tudi v ProAm, ki je prav tako v svetu že zelo razvit.

Dušan s predsednikom mednarodne zveze WADF Nilsom-Håkanom Carlzonom


Zaradi večje učinkovitosti dela na terenu smo spremenili 15. člen statuta UPZS in preoblikovali ključno telo združenja – predsedstvo. To zdaj sestavljajo posamezni podpredsedniki, zadolženi za posamezne naloge znotraj združenja in po regijah.

Pedagoginja in plesalka Eva Jankovič se bo aktivirala v Celju in okolici.

Tako kot predsednik nadaljujem Dušan Vodlan, podpredsedniki: Smiljan Mekicar (statusne zadeve, pravila in ostale statutarne zadeve); Albert Podrekar (spletna stran in ostala družbena omrežja); Eva Jankovič (Celje z okolico); Mojca Ussar (Maribor in okolica); Petra Bremec (Koper in Primorska); Claudia Sovre (Ljubljana); Karmen Arko (Kočevje); Nina Cilenšek (Slovenj Gradec in Koroška); Mojca Jakopič (Gorenjska); Nataša Babič (Bela krajina); Mateja Terčon Knap (Goriška).

Mojca Ussar bo aktivna v Mariboru in okolici; v ekipi je tudi plesalka salse Katja Čuk. (Foto: Saša Huzjak)


Naloge podpredsednikov po regijah so predvsem, da povezujejo klube med seboj in izvajajo skupne aktivnosti ter obveščajo lokalne medije o našem delu in rezultatih, ki jih naši plesalci in klubi dosegajo doma in v tujini. To bo povečalo prepoznavnost našega združenja v vseh krajih naše lepe Slovenije. Spoznati morajo naš sodniški sistem, ki ima veliko več prednosti kot drugi. Ustanovili smo tudi komisijo za izobraževanje trenerjev, koreografov, pedagogov in drugih strokovnjakov znotraj združenja. Skratka veliko zanimivega in pestrega se bo dogajalo, predvsem pa se bo plesalo in smejalo. (je za naš portal sporočil Dušan Vodlan, predsednik Umetniškega plesnega združenja Slovenije, in napovedal mnoge aktivnosti, ki se bodo dogajale v tem letu)