Akademija za ples. Povabilo na avdicijo za vpis!

V četrtek, 29. 5. 2018, bo ob 10. uri v prostorih Centra Premik, Neubergerjeva 9 v Ljubljani potekal preizkus nadarjenosti (avdicija) za vpis na Akademijo za ples, študijski program Ples, koreografija, smer sodobni ples, jazz, ST/LA, družabni, ki je eden od pogojev za sprejem na dodiplomski program.

Študirate lahko sodobni ples
Kaj kandidati pripravite in prinesete s seboj? Vsak kandidat pripravi okoli dvominutno solo plesno točko, ki jo odpleše pred tričlansko komisijo. Kandidat sam priskrbi glasbo za plesno točko, ki jo prinese na enem od standardnih formatov (najbolje na zgoščenki (CD)  ali v mp3 datoteki na USB-ključku).  Prinese lahko tudi lasten predvajalnik oz. tablico). Solo točko lahko opravi tudi brez glasbene spremljave. Kandidati prinesete s seboj še življenjepis in portfolio dosežkov na plesnih predstavah, tekmovanjih, objavljene  kritike  in predstavitve  podobnih plesnih in drugih umetniških dosežkov. Prosim za prijavo na avdicijo na naslov: eneja.kovacic@almamater.si do 23. 5. 2018 do 12. ure.
Balet študirajo Claudia Sovre in Anton Bogov …
Razpisani so še trije roki avdicij za vpis na Akademijo za ples, in sicer v četrtek, 12. julij, ob 10. uri., četrtek, 13. september, ob 10. uri in sobota, 29. september, ob 10. uri za smeri sodobni ples, jazz, ST/LA, družabni. Tudi za preostale termine vsak kandidat pripravi okoli dvominutno solo plesno točko, ki jo odpleše pred tričlansko komisijo.
… Tijuana Križman Hudernik …
Enako kot je opisano zgoraj, kandidat sam priskrbi glasbo za plesno točko, ki jo prinese na enem od standardnih formatov (najbolje na zgoščenki (CD)  ali v mp3 datoteki na USB-ključku). Prinese lahko tudi lasten predvajalnik oz. tablico. Solo točko lahko opravi tudi brez glasbene spremljave. Izjema je smer balet, kjer zaradi zahtevane predhodne baletne izobrazbe kandidati na sprejemu ne opravljeno praktičnega plesno/koreografskega dela izpita. Komisija bo na podlagi dokumentacije in intervjuja ocenila psihofizične sposobnosti in potencial za študij baleta.
… jazz.
In zakaj bi se sploh vpisali na Akademijo za ples? Preprosto. Ker diploma AMEU – Akademije za ples omogoča plesalkam in plesalcem osnovo za aktivno plesno kariero ter kompetence za uspešno delovanje na področju koreografije in plesne pedagogike. Pridobljena diploma omogoča tudi nadaljevanje študija z vpisom na magistrske študije na umetniških in sorodnih programih doma in v tujini. (sporočajo z Akademije za ples in vas vabijo, da se vpišete na plesni oziroma baletni študij)

View Gallery 5 Photos