Po sklepu strokovnega sveta PZS v Moskvo nista odpotovala Aleksej Rubtsov in Jasmina Arko