Snežena Kneževič iz Medicopharmacije in Mojca Senčar, predsednica Europe Donne.