Na dnevu odprtih vrat bosta z vami doktorja Wang Yongping in Yao Junhao.