Kje in kdo najpogosteje seksa

Kadar govorimo o spolnosti, je eno od najzanimivejših vprašanj, kako pogosto imamo spolne odnose. Povedali vam bomo tudi nekaj o povezavi med pogostostjo seksa ter starostjo, izobrazbo, doživljanjem orgazma, spolno usmerjenostjo in menjavo položajev. Poglejte kaj je pokazala anketa:
Na Goriškem seksajo največkrat na dan
Če se ozremo po slovenskih regijah, opazimo zanimive razlike. Največ odgovorov, da seksajo tudi večkrat na dan, smo dobili na Goriškem (slaba 2 % anketiranih), sledita pa podravska in osrednjeslovenska regija z dobrim odstotkom. Vsak dan seksa največ Zasavcev (9,1 %), tem pa sledijo Pomurci (7,4 %), Spodnjesavci in Korošci (6 %).
Najmanj tistih, ki seksajo vsakodnevno, je na Gorenjskem (1,8 %). Največ ljudi iz vseh pokrajin je odgovorilo, da seksajo vsak drugi ali tretji dan. Takih odgovorov je bilo največ v Zasavju, v spodnjesavski in osrednjeslovenski regiji (približno polovica), najmanj pa na Goriškem (23 %). Seks je vsak teden na sporedu tudi pri tretjini Savinjcev in prebivalcev jugovzhodne Slovenije, najmanj pa jih ima takšen "tempo" na Koroškem (13 %) in v Spodnjesavski dolini (14 %).
Vas zanima, kje je v Sloveniji največ tistih, ki trenutno nimajo spolnih odnosov?
V spodnjesavski regiji (slabih 10 %), sledita pa savinjska (skoraj 9 %) in gorenjska regija (7,3 %). Največ tistih, ki seksajo samo enkrat na leto, je v Zasavju (kar 4,5 %) in na Goriškem (3,6 %). Tistih, ki nimajo več spolnih odnosov, je največ v Pomurju (7,4 %), sledijo pa jugovzhodna (6 %) ter goriška in podravska regija (dobrih 5 %). Zanimivo je tudi, da na to vprašanje ni želelo odgovoriti kar 9 odstotkov Zasavcev.
Pogostost seksa narašča z izobrazbo
Med tistimi z osnovnošolsko izobrazbo jih vsak drugi ali tretji dan seksa 27,5 odstotka, tedensko slabih 20 odstotkov, trenutno pa spolnih odnosov nima dobrih 10 odstotkov. Da nimajo več spolnih odnosov, je odgovorilo 7 odstotkov anketirancev z osnovnošolsko izobrazbo. Tistih, ki seksajo večkrat na teden je med poklicno in srednješolsko izobraženimi 37 odstotkov, od tega jih dobra petina seksa enkrat na teden, 4 odstotki pa nimajo več spolnih odnosov. Delež tistih, ki seksajo večkrat na teden, pri visoko izobraženih presega polovico, skoraj tretjina jih to počne enkrat na teden, samo 0,7 odstotka pa jih ne seksa več. Vsak dan seksajo 4 odstotki tistih z najvišjo izobrazbo, prav toliko jih nima več spolnih odnosov. Večkrat na teden seksa 35 odstotkov anketirancev z opravljenim doktoratom, enkrat na teden 30 odstotkov, večkrat na mesec pa nadaljnjih 13 odstotkov.
Tako mladi kot stari seksajo tudi vsak dan
Ne preseneča, da najpogosteje seksajo mlajši, torej tisti med 18. in 30. letom: dober odstotek jih seksa večkrat na dan, 5,5 odstotka vsak dan, vsak drugi ali tretji dan skoraj 50 odstotkov, enkrat na teden približno 20 odstotkov, 8 odstotkov pa jih trenutno nima spolnih odnosov. Polovica anketirancev, starih od 30 do 50 let, seksa vsak drugi ali tretji dan, slaba tretjina enkrat na teden, samo 0,5 odstotka pa jih nima več spolnih odnosov. V starostni skupini od 51 do 70 let trenutno nima spolnih odnosov 6 odstotkov anketirancev, 9 odstotkov pa jih nima več. Po drugi strani skoraj 4 odstotki najstarejših seksajo vsak dan, dobra petina vsak drugi ali tretji dan, slaba tretjina pa enkrat na teden.
Pogostost spolnih odnosov in spolna usmerjenost
Na pogostost seksualnih odnosov pa manj vpliva spolna usmerjenost, s čimer naša raziskava podira razširjeno zablodo. Med tistimi, ki se opredeljujejo za heteroseksualne, jih 5 odstotkov seksa vsak dan, 40 odstotkov vsak drugi ali tretji dan, enkrat na teden pa petina. Kar 60 odstotkov homoseksualno usmerjenih seksa vsak drugi ali tretji dan, 40 odstotkov pa enkrat na teden.
Vaja dela mojstra
Tisti, ki seksajo pogosteje, imajo manj težav z doživljanjem orgazma. Prav vsi, ki seksajo večkrat na dan, poznajo slast večkratnih orgazmov. To je dano samo desetini tistih, ki seksajo vsak dan, vendar jih več kot polovica doživi vrhunec pri vsakem spolnem odnosu.
Več orgazmov pri enem spolnem odnosu doživi približno desetina tistih, ki seksajo vsak drugi ali tretji dan, enkrat na teden ali dva- do trikrat na mesec. Vrhunec težje okusijo tisti, ki seksajo redkeje. Med tistimi, ki seksajo enkrat na teden, je takih, ki redko doživijo orgazem, skoraj 6 odstotkov, pri tistih, ki seksajo enkrat na mesec desetina, pri tistih, ki seksajo vsak drugi ali tretji mesec pa 40 odstotkov. Prav vsi, ki se "k stvari spravijo" zgolj enkrat na leto, le redko doživijo vrhunec.  Dobra novica je, da je sladkost orgazma znana prav vsem, saj v raziskavi ni bilo nikogar, ki bi izjavil, da še nikoli ni doživel orgazma.
Pogosteje, ko seksamo, raje menjujemo spolne položaje …
Zanimala nas je tudi povezava med pogostostjo spolnih odnosov in menjavanjem položajev. Pokazalo se je namreč naslednje: pogosteje, ko seksamo, raje menjujemo spolne položaje. Skoraj 90 odstotkov tistih, ki seksajo večkrat na dan, med seksom menjava položaje. To velja tudi za 80 odstotkov tistih, ki seksajo vsak dan, 70 odstotkov tistih, ki seksajo vsak drugi ali tretji dan, ter 53 odstotkov tistih, pri katerih je seks na sporedu enkrat na teden. Med tistimi, ki seksajo enkrat na mesec, jih skoraj 33 odstotkov ne mara menjavati položajev, kar velja tudi za petino tistih, ki imajo spolne odnose vsak drugi ali tretji mesec.

www.dormeo.net