Otvoritvena točka iz muzikala Chicago je napovedala tematsko osmo oddajo.