Županu Fištravcu se fučka za ostale plesne šole. Na Lentu vedno samo Pingi

Na glavnem odru Lenta vedno samo PŠ Pingi.

Nastopiti na festivalu Lent je, vsaj za mariborsko populacijo, zelo pomembno, če ne že kar prestižno. Sploh če gre za plesni nastop na glavnem odru omenjenega festivala, kjer te lahko vidi do 3000 ljudi. Minka Veselič Kološa, ki skrbi za plesni del Lenta, zgledno programsko urejuje Lent Dance.

Minka Veselič Kološa je odgovorna za plesni del festivala Lent, na glavni oder pa spusti le redke izbrance.
Na veliki oder pa ne spusti nobenega razen plesne šole Pingi, ki ima, lahko bi zapisali "zakupljen" prostor, saj je nastopila enaindvajsetkrat in pri tem ni bila honorirana niti z enim samim evrom, trdijo vodilni na Festivalu Lent. Ob tem se seveda ostale mariborske plesne šole počutijo prikrajšane, najbolj glasen pa je Branko Padjan, šef plesne šole Rolly, ki si upa na neenakost med nastopajočimi tudi na glas opozoriti. Branko, ki nikakor ne želi biti nergač trdi, da je uporabil že vse možne kulturne vzvode, da bi se vzpostavila enakost med nastopajočimi, a je naletel na  gluha ušesa.
Branko Padjan (levo) sprašuje odgovorne, zakaj na glavnem odru vedno nastopa samo Plesna šola Pingi.
"Preden sem se odločil za to akcijo sem poskušal v neposrednem srečanju z županom pojasniti svoje namere. Ker je pot do g. Andreja Fištravca izredno težka, sem moral lobirati do nezavesti, da sem dobil termin. Na sestanku ni bilo župana. Sprejela me je ga. Kositer, vodja kabineta, kjer sem jo obvestil o svojih namerah. Odziva ni bilo. Pismo je bilo spisano 18.6., še pred pričetkom festivala Lent, in poslano vsem svetnikom in županu. "Spoštovani župan, dr. Andrej Fištravec in mestni svetniki! V Mariboru naša plesna šola obstaja že 25 let in je v tem času združila več kot 100.000 ljubiteljev plesa različnih starostnih skupin, od najmlajših do upokojencev. Vsako leto izvedemo brezplačne plesne prireditve za meščane, plesne produkcije naših članov in tudi kakšno predstavo. Z Mariborom dobesedno dihamo in plešemo, pa še nismo imeli priložnosti pokazati svoja znanja in energijo na glavnem odru Festivala Lent in se tako zahvaliti in pokloniti vsem, ki nas pri tem podpirajo. Člani plesnega društva postavljamo vprašanja MOM, kot ustanovitelju Kulturno prireditvenega centra, glede izvajanja prireditve Festival Lent: Kako to, da že 18 LET NA GLAVNEM ODRU NASTOPA SAMO ENA IN ISTA PLESNA ŠOLA, kljub temu, da smo tudi ostale šole izkazale ta interes?  Kdo izbira nastopajoče in kakšni so kriteriji? Kaj moramo narediti, da se tudi naši plesalci pokažejo na tem odru? Kaj boste naredili vi, da bomo imeli vsi enake možnosti za nastop? Na vaš naslov se s temi vprašanji obračamo, ker nam do sedaj, kljub različnim pristopom, ni uspeli dobiti odgovore od izvajalcev Festivala Lent, Kulturno prireditvenega centra Narodni dom Maribor. Zaradi te netransparentnosti pri izvajanju smo celo začeli dvomiti o pravilnosti delovanja omenjenega centra. Verjamemo, da smo s temi vprašanji odprli tudi nove možnosti za bolj pregledno, pravično, etično in moralno delovanje, navsezadnje, našega Kulturno prireditvenega centra, ki nas vse skupaj pelje k boljši družbi. Tudi mi si k temu prizadevamo, kot posamezniki in kot društvo. Zato verjamemo, da boste tudi k temu pripomogli. Verjamemo v boljši svet." Ker se župan ni z ničimer odzval, sem mu ga poskušal  20.6. osebno izročiti pred sejo MS MOM kar je v osebnem srečanju odklonil in me obvestil, da so obveščeni o mojem pismu. Časnik Večer je moje pismo v prilagojeni uredniški obliki objavil v času kislih kumaric in poletnem času, ko je branost Večera veliko manjša kot med letom. 8.7. mi je svetnik MS MOM g. Rok Peče omogočil, da sem osebno na seji vprašanja postavil in predstavil problematiko tudi svetnikom. Poudarjam, da sem omenjeno vprašanje vsaj tri leta poskušal prediskutirati z g. Vladimirjem Rukavino ter, da sem za posredovanje in razpravo na seji sveta zavoda zaprosil tudi g. Andreja Verliča, kar pa se kljub njegovem zagotovilu ni zgodilo v dveh letih. G. Rukavina me ni želel sprejeti. Pobudo za sestanek sem dal nekajkrat tudi osebno v njegovem tajništvu. Komunicirala sva preko elektronske pošte."
Vodja Festivala Lent Vladimir Rukavina in župan Maribora Andrej Fištravec. Prvi kroji usodo nastopajočih, drugi nima z Lentom nič, edino da njegova žena …

Za obrazložitev nastale situacije smo vprašali direktno župana Fištravca in njegova služba za odnose z javnostmi nam je odgovorila zelo skromno z dvema stavkoma, čeprav sem postavila štiri zelo jasna vprašanja. "Izbira nastopajočih na Festivalu Lent oziroma oblikovanje programa festivala nista stvar Mestne občine Maribor oziroma župana. Objektivno je za izvedbo programa, torej za izbiro izvajalcev in nastopajočih, odgovoren direktor Narodnega doma Maribor, v čigar strokovno presojo župan MOM dr. Andrej Fištravec ne dvomi." Pa sem vprašala še direktorja Narodnega doma in šefa festivala Lent Vladimirja Rukavino, ki nam je podal precej daljši odgovor iz katerega lahko razberemo, da so Branka Padjana prijavili kar korupcijski komisiji."Spoštovani! Očitno se gonja, ki jo že dalj časa, vključno s prijavami na različne organe, izvaja gospod Padjan, nadaljuje. Zato vam posredujemo argumente, ki smo jih lansko leto morali posredovati tudi protikorupcijski komisiji. Kdo izbira nastopajoče in kakšni so kriteriji?
Objektivno je za izvedbo programa, torej za izbiro izvajalcev in nastopajočih,  odgovoren direktor zavoda Vladimir Rukavina. Direktor potrdi končni predlog programa, ki ga predlagajo, sooblikujejo in koordinirajo producenti posameznih umetniških zvrsti. Vsako prizorišče v okviru izvedbe Festivala Lent ima producenta, ki poda svoje predloge izvajalcev. Na skupnih delovnih sestankih, kjer so navzoči vsi producenti, tehnično osebje in direktor zavoda, se izoblikuje končen predlog programa.
Pri odločanju o izbiri posamičnih izvajalcev se upoštevajo zlasti naslednja temeljna merila in okvirji:
1. finančna zmožnost pokritja stroškov nastopajočega
Ne glede na to, da je  Kulturno prireditveni center Maribor javni zavod, pretežni del  stroškov izvedbe Festivala Lent pokrijejo donatorji in sponzorji s svojimi prispevki, zato je potrebno pred dokončno potrditvijo programa  uskladiti želeni program z zagotovljenimi viri sredstev, kar v praksi pomeni, da se pri izbiri nastopajočih v največji meri upošteva primerno sorazmerje med čim višjo kvaliteto programa napram čim nižjim stroškom izvajalcev.
2. razpoložljivost posamičnega izvajalca v terminu, ko poteka Festival Lent
Takoj po izvedbi Festivala producenti pričnejo s pripravami za prihodnji Festival in podajo svoje predloge za izbiro izvajalcev, saj je potrebno najprej  preveriti razpoložljive termine nameravanih izvajalcev prihodnjega Festivala. 
3. vsebinska ustreznost programa izvajalca glede na konceptualno zasnovo posameznih prizorišč
Vsako prizorišče ima okvirne smernice pri izbiri programa in posledično izvajalcev, kar pomeni, da vsak producent za svoje prizorišče odbere in predlaga več potencialnih umetnikov, ki s svojim repertoarjem po vsebini sodijo v sklop posamičnega prizorišča (npr. rock, klasična glasba, jazz, kantavtorji ipd.)
4. ocena verjetnosti uspešnosti koncerta ali prireditve, upoštevajoč ciljno publiko
Za uspešno izvedbo Festivala je zlasti pomembno, da se izberejo tisti izvajalci, ki so pri občinstvu dovolj prepoznavni in priljubljeni, da je utemeljeno pričakovati vrhunski kulturni dogodek. Cilj organizatorjev prireditve je vsekakor ponuditi kar najbolj širok spekter različnih kulturnih vsebin, ki pritegnejo obiskovalce.
5. ocena trenutne popularnosti predvidenih izvajalcev v odnosu na prepoznavnost pri občinstvu
V okviru finančnih zmožnosti si organizator prireditve prizadeva slediti trenutni popularnosti posameznih skupin izvajalcev in s tem ohranjati aktualnost programa, ki mora biti svež in atraktiven.
Ob teh merilih in kriteriji se upoštevajo tudi tehnične možnosti izvedbe posamične prireditve, logistične predpostavke, kapacitete prireditvenih prostorov in vrsta drugih meril, ki jih v celoti niti ni mogoče vnaprej predvideti in so odvisne bodisi od izvajalca, bodisi od vsebine programa ali drugimi omejitvami.  Glede metodologije oziroma kriterijev izbora je smiselno povzeti gornje navedbe, hkrati pa pripominjamo, da se program oblikuje praktično skozi celo leto ob sodelovanju producentov posameznih sklopov umetniških zvrsti.
Internega Akta, ki bi predpisoval način in kriterije za izbiro izvajalcev, zavod nima. Izbire izvajalcev in drugih sodelavcev, ki sodelujejo pri izvedbi Festivala, namreč po oceni organizatorja prireditve, ni mogoče ukalupiti v toge pravniško opredeljene obrazce prav iz zgoraj naštetih razlogov. Tudi če bi Akt obstajal, bi se pri izbiri izvajalcev zagotovo uporabljala zgoraj našteta temeljna pravila in vrsta drugih smernic, ki jih je potrebno vsakokratno upoštevati. Potrebno je navesti, da je plesna šola Rolly na Festivalu Lent doslej nastopala 9 krat, plesna šola Pingi pa 21 krat. Če pogledamo podatke Plesne zveze Slovenije, ugotovimo, da ima Pingiv letu 2013 v tekmovalnih selekcijah vseh zvrsti (standard, latino, moderni plesi, rock androll) pri Plesni zvezi Slovenije registriranih 125 plesalcev, Rolly pa 8. V vsem tem času je plesna šola Pingi osvojila več kot 40 naslovov državnih prvakov (od pionirjev do članov), naslov svetovnega prvaka, podprvaka in nebroj izjemnih uvrstitev na različnih tekmovanjih doma in v tujini. V plesni šoli redno tedensko obiskuje plesne vaje več kot 300 otrok in več kot 300 plesočih v skupinah za družabni ples za odrasle ,ne upoštevajoč valetnikov in maturantov. Seveda ima uspehe tudi plesna šola Rolly, tega nihče ne meče vnemar, ob primerjavi kakovosti in potencialnega občinstva pa smo se letos, ob 25. obletnici delovanja, odločili, da omogočimo nastop plesni šoli Pingi. Destruktivni način, ki se ga poslužuje gospod Padjan, stežka pripomore k uresničitvi njegovih želja. Predvsem pa naj ne govori prevečo o etiki in morali, saj se verjetno spomni nespodobne ponudbe, ki jo je dal lani predenje bil zaslišan pred komisijo! Prav tako se verjetno spomni groženj, ki jih je z njegove strani bil deležen naš predsednik sveta zavoda in posredno vsi mi! Verjetno se mestni svet ne bo ukvarjal s pripravo programa na Festivalu Lent, če potegnemo analogijo, bi se potem takem lahko ukvarjal tudi s tem, zakaj nek igralec igra na desnem krilu v športnem klubu in koga bo dirigent postavil v vlogo Othella v operni predstavi! Toliko v pojasnilo, za dodatne razlage smo zmeraj na voljo."
… Irena Polak Fištravec sodeluje na festivalu že dvajset let in ji ne pride na misel, da bi zavoljo konflikta interesov sodelovanje prekinila. Mogoče pa bo honorar nakazala v dobrodelne namene.

Zavoljo opisanega dogajanja bo Branko Padjan v začetku septembra povabil k akciji, da se situacija pri odločanju za nastope na glavnem odru mariborskega Lenta spremeni, vse plesne organizacije, šole, klube in plesalce v Mariboru. Mogoče pa bi bilo dobro, da Padjan lobira še pri županovi soprogi Ireni Polak Fištravec, ki brez problema sodeluje s festivalom Lent in Folkartom ter je za opravljeno delo seveda honorirana. Konflikt interesov menda ne šteje, ker to počne že dvajset let. Hm, ni čudno, da mariborski vstajniki župana že opisujejo, "čuj, naš Fištravec je idealist!"

View Gallery 5 Photos